Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 3

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тифлисского государственного университета = Travaux De L'Université de Tiflis: ტ. 4 / პასუხისმგებელი რედაქტორი: კ. ორაგველიძე; ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/ტ.4 900000911493 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/ტ.4 900000911728 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/ტ.4 900000911732 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/ტ.4 900000911733 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/ტ.4 900000911734 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/ტ.4 900000911735 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/ტ.4 900000911736 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/ტ.4 900000911737 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/ტ.4 900000911738 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/ტ.4 900000911739 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 323[4] გვ. : ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა , 1936.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია : 25გვ. 79-81გვ. 207გვ. 293-294გვ. 320გვ.
სარჩევი ღვარ–ცოფები მდ. ალაზნის აუზში / ბ.ყავრიშვილი -- Вопросы сейсмологии Закавказя / Е.Бюс -- ჰაერის წნევის კონტინენტალობა საქართველოში / ი. ქურდიანი -- თრიალეთის ქედის ჩრდილო–დასავლეთი ნაწილის გეოლოგიური აგებულება / პ.გამყრელიძე -- თუთისხის (morus alda L)სოკოვანი და ბაქტერიალური ავადმყოფობანი საქართველოში / ლ.ყანჩაველი -- ჩონჩხის კუნთის მოქმედებაში სიმპათიკური ნერვული სისტემის მონაწილეობა / დ. გედევანიშვილი -- Диссоциация комплексов в водных растворах / А.БАБКО -- იაპონური სოფორა (Sofora japonica L.) / გ.ციციშვილი და სახვა -- ფაზურ გარდაქმნათა ცენტრების წარმოშობა / ე.ანდრონიკაშვილი -- კოსმიური სხივების ჯგუფების შესწავლისთვის 3800 მეტრის სიმაღლე / ხუ ჩინ შანი, ბ.ყიზილბაში დ. კეთილაძე -- Квантово-механический расчет сил сцепления в алмазе / Р.Шадури -- Материалы, к изучению гамбузий как насекомоядных рыб / Л.Каландазе -- მიმდევნო მუსიკალურ ტონთა კომპლექსზე ინდივიდუალური რეაქციის გამომუშავება ძაღლებზე / ალ/ბრეგვაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
სეისმოლოგია
ბოტანიკა
ანატომია
ფიზიკა
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cas a2200205Ka 4500
00155211
003GUL
00520170911110641.0
035 . ‡a(GUL)55119
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi/oragvelidze_shromebi_4/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
0800 . ‡a001:
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
24510. ‡aტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тифлисского государственного университета = Travaux De L'Université de Tiflis: ‡nტ. 4 / ‡cპასუხისმგებელი რედაქტორი: კ. ორაგველიძე; ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24611. ‡aТруды Тифлисского государственного университета
24611. ‡aTraveaux de I'Universite D'Etata de Tiflis
260 . ‡aთბილისი : ‡bტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა , ‡c1936.
300 . ‡a323[4] გვ. : ‡bილ.
310 . ‡b1936-
4900 . ‡aმეორე სერია: სამათემატიკო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი : ‡vტ. 4 /
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე.
504 . ‡aბიბლიოგრაფია : 25გვ. 79-81გვ. 207გვ. 293-294გვ. 320გვ.
50500. ‡tღვარ–ცოფები მდ. ალაზნის აუზში / ‡rბ.ყავრიშვილი -- ‡tВопросы сейсмологии Закавказя / ‡rЕ.Бюс -- ‡tჰაერის წნევის კონტინენტალობა საქართველოში / ‡rი. ქურდიანი -- ‡tთრიალეთის ქედის ჩრდილო–დასავლეთი ნაწილის გეოლოგიური აგებულება / ‡rპ.გამყრელიძე -- ‡tთუთისხის (morus alda L)სოკოვანი და ბაქტერიალური ავადმყოფობანი საქართველოში / ‡rლ.ყანჩაველი -- ‡tჩონჩხის კუნთის მოქმედებაში სიმპათიკური ნერვული სისტემის მონაწილეობა / ‡rდ. გედევანიშვილი -- ‡tДиссоциация комплексов в водных растворах / ‡rА.БАБКО -- ‡tიაპონური სოფორა (Sofora japonica L.) / ‡rგ.ციციშვილი და სახვა -- ‡tფაზურ გარდაქმნათა ცენტრების წარმოშობა / ‡rე.ანდრონიკაშვილი -- ‡tკოსმიური სხივების ჯგუფების შესწავლისთვის 3800 მეტრის სიმაღლე / ‡rხუ ჩინ შანი, ბ.ყიზილბაში დ. კეთილაძე -- ‡tКвантово-механический расчет сил сцепления в алмазе / ‡rР.Шадури -- ‡tМатериалы, к изучению гамбузий как насекомоядных рыб / ‡rЛ.Каландазе -- ‡tმიმდევნო მუსიკალურ ტონთა კომპლექსზე ინდივიდუალური რეაქციის გამომუშავება ძაღლებზე / ‡rალ/ბრეგვაძე.
61024. ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aსეისმოლოგია
65024. ‡aბოტანიკა
65024. ‡aანატომია
65024. ‡aფიზიკა
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
8001 . ‡aორაგველიძე, კ., ‡eპასუხისმგებელი რედაქტორი
8102 . ‡aტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
901 . ‡a55211 ‡b ‡c55211 ‡tbiblio
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 3

Additional Resources