Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского государственного университета имени Сталина = Travaux de I'Université Staline à Tbilissi (Tiflis) : ტ. 10 / პასუხისმგებელი რედაქტორი: დ. ყიფშიძე; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 8 of 8 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 8 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1939/ტ.10 900000911525 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1939/ტ.10 900000911526 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1939/ტ.10 900000911527 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1939/ტ.10 900000911528 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1939/ტ.10 900000911529 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1939/ტ.10 900000911530 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1939/ტ.10 900000911531 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1939/ტ.10 900000911532 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 302[1] გვ. ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა , 1939.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა შრომები
ტექსტი ქართულ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე.
სარჩევი საანგარიშო მოხსენება პარტიის XVIII ყრილობაზე საკავშირო კ.პ. (ბ) ც.კ.–ის მუშაობის შესახებ / ი.ბ.სტალინი -- საქართველოს შეერთება მეფის რუსეთთან / გ.ხაჭაპურიძე -- Крестьяне - Строгановы в 16-19 в.в. / А.Введенский -- რუსული თქმულების "დინარას" საკითხისათვის / ი.ცინცაძე -- რუსთველოლოგიის საკითხები / კ.კეკელიძე -- მეთვრამეტე საუკუნის ქართული ემიგრანტული პოეზიის ისტორიიდან / ტ.რუხაძე -- ქართული ზღაპრის სოციალური მოტივების შესწავლისათვის / ქ.სიხარულიძე -- Толстовские дни в Киевском университете в 1910-1912гг. / П.Авров-- "ვით" დანთებულ ქართულში / თ.შარაძენიძე -- Мануил Кюмюшханец о событиях вокруг убийства / А.С.Грибоедова -- მოთხრობითი ბრუნვის გენეზისისათვის ქართველურ ენებში / არნ.ჩიქობავა -- თანხმოვანთა პროგრესული ასიმილაცია დასავლურ კილოებში / ბ.ფოჩხუა -- მევახშეობის განვითარება საქართველოში მე–19 საუკუნეში / პ.გუგუშვილი -- გლეხკაცობის სავახშო კაბალა და სოფლის წვრილი კრედიტის ორგანიზაცია საქართველოში ბატონყმობის შემდეგ 1905 წლის რევოლუციამდე / ა.მურაჩაშვილი -- მოსახლეობის 1939 წლის სრულიად– საკავშირო აღწერისათვის / გ.გამყრელიძე -- სამი გეოგრაფიული სახელის ეტიმოლოგიისათვის / ი.აბულაძე -- მარქსისტულ–ლენინური მოძღვრება სამართლის შესახებ / ი.ტალახაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
გეოგრაფია
ისტორია
ენათმეცნიერება
ლიტერატურათმცოდნეობა
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cas a2200205Ka 4500
00155828
003GUL
00520170907120733.0
0800 . ‡a001:
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi/kipshidze_shromebi_10/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
24510. ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского государственного университета имени Сталина = Travaux de I'Université Staline à Tbilissi (Tiflis) : ‡nტ. 10 / ‡cპასუხისმგებელი რედაქტორი: დ. ყიფშიძე; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24611. ‡aТруды Тбилисского государственного университета имени Сталина.
24611. ‡aTravaux de I'Université Staline Tbilissi (Tiflis)
260 . ‡aთბილისი : ‡bთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა , ‡c1939.
300 . ‡a302[1] გვ. ‡bილ.
310 . ‡b1936-
4901 . ‡aპირველი სერია: საზოგადოებათმეცნიერებანი ‡vტ.10
500 . ‡aახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა შრომები
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე.
50500. ‡tსაანგარიშო მოხსენება პარტიის XVIII ყრილობაზე საკავშირო კ.პ. (ბ) ც.კ.–ის მუშაობის შესახებ / ‡rი.ბ.სტალინი -- ‡tსაქართველოს შეერთება მეფის რუსეთთან / ‡rგ.ხაჭაპურიძე -- ‡tКрестьяне - Строгановы в 16-19 в.в. / ‡rА.Введенский -- ‡tრუსული თქმულების "დინარას" საკითხისათვის / ‡rი.ცინცაძე -- ‡tრუსთველოლოგიის საკითხები / ‡rკ.კეკელიძე -- ‡tმეთვრამეტე საუკუნის ქართული ემიგრანტული პოეზიის ისტორიიდან / ‡rტ.რუხაძე -- ‡tქართული ზღაპრის სოციალური მოტივების შესწავლისათვის / ‡rქ.სიხარულიძე -- ‡tТолстовские дни в Киевском университете в 1910-1912гг. / ‡rП.Авров-- ‡t"ვით" დანთებულ ქართულში / ‡rთ.შარაძენიძე -- ‡tМануил Кюмюшханец о событиях вокруг убийства / ‡rА.С.Грибоедова -- ‡tმოთხრობითი ბრუნვის გენეზისისათვის ქართველურ ენებში / ‡rარნ.ჩიქობავა -- ‡tთანხმოვანთა პროგრესული ასიმილაცია დასავლურ კილოებში / ‡rბ.ფოჩხუა -- ‡tმევახშეობის განვითარება საქართველოში მე–19 საუკუნეში / ‡rპ.გუგუშვილი -- ‡tგლეხკაცობის სავახშო კაბალა და სოფლის წვრილი კრედიტის ორგანიზაცია საქართველოში ბატონყმობის შემდეგ 1905 წლის რევოლუციამდე / ‡rა.მურაჩაშვილი -- ‡tმოსახლეობის 1939 წლის სრულიად– საკავშირო აღწერისათვის / ‡rგ.გამყრელიძე -- ‡tსამი გეოგრაფიული სახელის ეტიმოლოგიისათვის / ‡rი.აბულაძე -- ‡tმარქსისტულ–ლენინური მოძღვრება სამართლის შესახებ / ‡rი.ტალახაძე.
61024. ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aგეოგრაფია
65024. ‡aისტორია
65024. ‡aენათმეცნიერება
65024. ‡aლიტერატურათმცოდნეობა
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
8001 . ‡aყიფშიძე, დ., ‡eპასუხისმგებელი რედაქტორი
8102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
901 . ‡a55828 ‡b ‡c55828 ‡tbiblio

Additional Resources