Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 3

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები = The Proceedings of the Institute of History and Ethnology : 2010/2011, ტ.10-11 / მთავარი რედაქტორი: ვაჟა კიკნაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-863/2011/№10-11 900001624674 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8417/2010-2011/ტ.10-11 900001623382 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-6564
  • ფიზიკური აღწერილობა: 463[1]გვ. : ილ.

წიგნის აღწერილობა

ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.14-15, გვ.21-22, გვ.28, გვ.37, გვ.42, გვ.47, გვ.58-59, გვ.69, გვ.80-81, გვ.88, გვ.93, გვ.99, გვ.106, გვ.140-141, გვ.208-212, გვ.231, გვ.243, გვ.258-259, გვ.277-278, გვ.312, გვ.319-320, გვ.327, გვ.331, გვ.342, გვ.370, გვ.379, გვ.385, გვ.395-396, გვ.414, გვ.420-421, გვ.434, გვ.441-442, გვ.449.
სარჩევი ტექსტი ქართულ, გერმანულ და ინგლისურ ენებზე.
პლატონ იოსელიანი - ცხოვრება და მოღვაწეობა / ცაცა ჩხარტიშვილი -- პლატონ იოსელიანისა და მარი ბროსეს სამეცნიერო თანამშრომლობის ისტორიიდან / ლელა სარალიძე -- პლატონ იოსელიანი გიორგი სააკაძის შესახებ / დოდო ჭუმბურიძე -- პლატონ იოსელიანი ქართლ-კახეთის სამეფო კარზე ტახტის მემკვიდრესთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებების შესახებ / მზია ტყავაშვილი -- ქარხემიშის ორთოსტატის ერთი სიუჟეტის ინტერპრეტაციისათვის / ნანა ბახსოლიანი -- ურარტუს ტრანსკავკასიური სამხედრო კოლონიზაციის საკითხისათვის / ეკა ავალიანი -- მცხეთის უძველესი ადგილმდებარეობისა და სახელწოდების საკითხისათვის / გიორგი ქავთარაძე -- მითი და ისტორია ხალხურ თქმულებაში დავით გარეჯელის შესახებ / დავით მერკვილაძე -- კიდევ ერთხელ საეკლესიო მშენებლობის დასაწყისის შესახებ დავითგარეჯაში / ლადო მირიანაშვილი -- საქართველო-რომის ეკლესიების ურთიერთობა დიდ განხეთქილებამდე (1054 წ.) / ელდარ მამისთვალიშვილი -- Anonymous Georgian Historian of the 14th c. about Mongols and Their History / Vazha Kiknadze -- ვახტანგ III-ის გამეფების თარიღისათვის / ციალა ღვაბერიძე -- სისხლის დაურვების საკითხისათვის XIV-XVIII სს. საქართველოში / გონელი არახამია -- კიდევ ერთხელ ნოდარ ციციშვილის გამოსვლისა და ქართლის ფეოდალთა შეთქმულებების შესახებ / თამაზ გოგოლაძე -- აფხაზეთის კათოლიკოსი ილარიონი (1657-1658, 1669/1672-1673 წწ.) / თემო ჯოჯუა -- ქუთათელი მთავარეპისკოპოსის ანტონ II საღირისძის (1183/1184-1190-იანი წწ.) დაკვეთით გადაწერილი ოთხთავი (H-325) (ანდერძების პუბლიკაცია, კოდიკოლოგიურ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი) / თემო ჯოჯუა -- ქართველები უფლის საფლავზე სამი იერუსალიმური ხელნაწერის კოლოფონების მიხედვით (XIV საუკუნე) / ვლადიმერ კეკელია -- კიდევ ერთხელ მთის წმ. გიორგის მონასტრისადმი გაცემულ 1465-1467 წლების საბუთში მოხსენიებული სამოხელეო წოდების "მებართლომე"-ს შესახებ / ნიკოლოზ ჟღენტი -- ახალი მასალა ქართულ-სომხური ურთიერთობისათვის (ივანე ჯავახიშვილის პირად არქივში დაცული კიდევ ერთი დოკუმენტი) / დალი ჩიტიშვილი -- პოლემიკური თხზულება "ხსენებაი სიტყვის-გებისაი და საჯელისაი შჯულისათვს ქრისტიანეთაისა და სარკინოზთა" (ფილოლოგიურ-ისტორიული კვლევა) / ლელა შათირიშვილი, თეა ქართველიშვილი -- ანტიმაჰმადიანური პოლემიკური თხზულება "ჰამბავი მაჰხმადისი თარგმანსა შინა ფსალმუნთასა მოყუანილი და წიგნსთაგან გამოღებულნი და ნათესაობა მათი გალობა ფსალმუნი ასაფისი პბ" (ტექსტის პუბლიკაცია) / თეა ქართველიშვილი -- უდაბნოს მონასტრის სატრაპეზოს საწინამძღვრო ნიშის მოხატულობისათვის / ეკატერინე გედევანიშვილი -- რუსეთის იმპერიის მიგრაციული პოლიტიკა ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში XIX საუკუნის 50-იან წლებში / მზია ტყავაშვილი -- ქართული იდენტობის ისტორიის კვლევის წყაროთმცოდნეობითი და მეთოდოლოგიური პრობლემები XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის მემუარული ლიტერატურის მაგალითზე / ნატო სონღულაშვილი -- საქართველოს ეკლესიის დროებითი მმართველობის დელეგაციის მოღვაწეობა პეტროგრადში (1917 წლის ივნისი-აგვისტო) (დელეგაციის მოხსენების მიხედვით) / ირინა არაბიძე -- შიდა ქართლის მთის ოსების ტერიტორიული მოწყობის საკითხი და ქართული პოლიტიკური აზრი 1918-1920 წლებში / შოთა ვადაჭკორია -- ბოლშევიკური ხელისუფლების პირველი წლები აჭარაში ("შავი" და "წითელი" მეჯლისი) / ოთარ გოგოლიშვილი -- რუსეთ-საფრანგეთის 1932 წლის თავდაუსხმელობის პაქტი და ქართული ემიგრაცია / ლელა სარალიძე -- Die Neuordnung des Kalenders und die orthodoxe Kirche in Georgien (Die zweite korrigirte und ergänzte Auflage) / Nugzar Papuashvili -- Transplant from the Caucasus: Historical Overview and the Current Status of Circassians in the Balkans / Danko Taboroši -- სვანთა დასახლებები ქვემო ქართლში (გარდაბნისა და მარნეულის რაიონები) / გიორგი გოცირიძე -- აფხაზური რწმენა-წარმოდგენები ეთნიკური ისტორიის კონტექსტში / სალომე ბახია-ოქრუაშვილი -- დემონთა სამყარო სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მითორელიგიაში (1.ლომპაპი და კუდიანები) / ნუგზარ მგელაძე -- გველეშაპი და მისი ილუსტრაციები წმ. იოანე სინელის "კლემაქსის" XII საუკუნის გარეჯულ ხელნაწერში / ელენე გოგიაშვილი -- ბოროტი სულის დატყვევების მოტივი ხალხურ ტრადიციაში / ეთერ ინწკირველი -- ანალიტიკური ფსიქოლოგია და საზოგადოება: დაკარგული სიმბოლო, ანუ ძიებანი მასის ფსიქოზის შესახებ (ინგლისურიდან თარგმნა და ბოლოთქმა დაურთო ნინო ღამბაშიძემ) / ჰაინრიხ კარლ ფირცი -- საყურადღებო გამოკვლევა (რეცენზია ეთერ ბერიძის წიგნზე - "ნიგალი: ისტორიულ-ეთნოგრაფიული და ლინგვისტურ-ტოპონიმიკური ასპექტები) / იზა ჩანტლაძე, ნუგზარ მგელაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
ისტორია > საქართველო
ეთნოლოგია
პერიოდული გამოცემა
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 3

Additional Resources