Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина = Travaux De L'Université Staline à Tbilissi (Tiflis) : ტ. 25/ რედაქტორი დ.ყიფშიძე; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 7 of 7 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 7 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1943/ტ.25 900000911631 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1943/ტ.25 900000911632 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1943/ტ.25 900000911633 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1943/ტ.25 900000911634 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1943/ტ.25 900000911635 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1943/ტ.25 900000911636 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 2115 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია. 900001275902 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 254 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , 1943.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე.
სარჩევი ფიხტეს "მეცნიერების თეორია" და დიალექტიკა / სავლე წერეთელი -- რუსი მწერლები კარლ მარქსის ნაწარმოებებსა და მიმოწერაში / ალ.ნეიმანი -- ერთი მომენტი ქართული პოლიტიკური აზროვნებისა კლასიკური ხანის ლიტერატურაში / / კორნ.კეკელიძე -- მხატვრული სტილის თეორიის საკითხები / მამია დუდუჩავა-- ლერმონტოვის დროის კავკასიის ცხოვრებიდან / აბელ კიკვიძე -- ეროვნული იდეა ლერმონტოვის პოეზიაში / ს. დანელია -- "ვეფხისტყაოსანი" და ქართველი რომანტიკოსები / ალ. ჭეიშვილი -- "ვეფხისტყაოსნის" ერთი ადგილის განმარტებისათვის / იუსტინე აბულაძე -- დ-თავსართიანი ზმნები ქართულში / ვ.თოფურია -- საკუთარ სახელთა ბრუნება ოშკური ხელნაწერის მეფეთა წიგნებში/ ს.ჩხენკელი -- რელიეფის დანაწევრების ტიპები / ა.ნ.ჯავახიშვილი -- გრინის ფუნქცია სფერული ფენისთვის / ილია ვეკუა -- რეაქციები სურმის, ბისმუტის და ტყვიის მარილებსა და იოდკალიუმს შორის ორგანულ გამხსნელებში და გამხსნელს გარეშე / ი.მოსეშვილი, ა.მოსეშვილი-ვაჩნაძე, გ.თალაკვაძე, დ.ხავთასი -- შენახვისა და გაშრობის სხვადასხვა პირობებში ვიტამინ "c" მდგრადობა ფითრის ნაყოფში (viscum albuni L ) / ნ.ციციშვილი, ჩ.ქობულაძე -- (ნეკროლოგი) მიხეილ პოლიევქტოვი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ლიტერატურადმცოდნეობა
ქიმია
გეოგრაფია
მათემატიკა
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
00159980
003GUL
00520170911073552.0
035 . ‡a(GUL)59552
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi%20n124/kifshidze_shromebi_25/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
035 . ‡a(GUL)59462
035 . ‡a(GUL)59284
035 . ‡a(GUL)46201
0800 . ‡a001:
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
1102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24510. ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина = ‡bTravaux De L'Université Staline à Tbilissi (Tiflis) : ‡nტ. 25/ ‡cრედაქტორი დ.ყიფშიძე; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
24611. ‡aТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина
260 . ‡aთბილისი : ‡bსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , ‡c1943.
300 . ‡a254 გვ.
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე.
50500. ‡tფიხტეს "მეცნიერების თეორია" და დიალექტიკა / ‡rსავლე წერეთელი -- ‡tრუსი მწერლები კარლ მარქსის ნაწარმოებებსა და მიმოწერაში / ‡rალ.ნეიმანი -- ‡tერთი მომენტი ქართული პოლიტიკური აზროვნებისა კლასიკური ხანის ლიტერატურაში / / ‡rკორნ.კეკელიძე -- ‡tმხატვრული სტილის თეორიის საკითხები / ‡rმამია დუდუჩავა-- ‡tლერმონტოვის დროის კავკასიის ცხოვრებიდან / ‡rაბელ კიკვიძე -- ‡tეროვნული იდეა ლერმონტოვის პოეზიაში / ‡rს. დანელია -- ‡t"ვეფხისტყაოსანი" და ქართველი რომანტიკოსები / ‡rალ. ჭეიშვილი -- ‡t"ვეფხისტყაოსნის" ერთი ადგილის განმარტებისათვის / ‡rიუსტინე აბულაძე -- ‡tდ-თავსართიანი ზმნები ქართულში / ‡rვ.თოფურია -- ‡tსაკუთარ სახელთა ბრუნება ოშკური ხელნაწერის მეფეთა წიგნებში/ ‡rს.ჩხენკელი -- ‡tრელიეფის დანაწევრების ტიპები / ‡rა.ნ.ჯავახიშვილი -- ‡tგრინის ფუნქცია სფერული ფენისთვის / ‡rილია ვეკუა -- ‡tრეაქციები სურმის, ბისმუტის და ტყვიის მარილებსა და იოდკალიუმს შორის ორგანულ გამხსნელებში და გამხსნელს გარეშე / ‡rი.მოსეშვილი, ა.მოსეშვილი-ვაჩნაძე, გ.თალაკვაძე, დ.ხავთასი -- ‡tშენახვისა და გაშრობის სხვადასხვა პირობებში ვიტამინ "c" მდგრადობა ფითრის ნაყოფში (viscum albuni L ) / ‡rნ.ციციშვილი, ჩ.ქობულაძე -- ‡t(ნეკროლოგი) ‡rმიხეილ პოლიევქტოვი.
6102 . ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aლიტერატურადმცოდნეობა
65024. ‡aქიმია
65024. ‡aგეოგრაფია
65024. ‡aმათემატიკა
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
7101 . ‡aყიფშიძე, დ., ‡eრედაქტორი
830 0. ‡a ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია.
901 . ‡a59980 ‡b ‡c59980 ‡tbiblio

Additional Resources