Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 30 B-31 B / რედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 7 of 7 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 7 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1947/ტ.30b-31b 900001002707 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1947/ტ.30b-31b 900001002708 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1947/ტ.30b-31b 900001002709 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1947/ტ.30b-31b 900001002710 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1947/ტ.30b-31b 900001002711 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II)-24227 ა. შანიძის კოლექცია 900001693480 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 2120 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია. 900001275907 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 470 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1947.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე

სარჩევი აკაკი შანიძის (ბიოგრაფიული ცნობები) -- აკ.შანიძის შრომების ბიბლიოგრაფია,
ტოლოჩანოვისა და იევლევის იმერეთში ელჩობის "მუხლობრივ აღწერილობათა " საკითხისათვის / იასე ცინცაძე -- ბიზანტიური მეტაფრანსტიკა და ქართული აგიოგრაფია / კ.კეკელიძე -- ანტონ 1-ის "მზამეტყველების" ლათინურ-სომხური წყაროები / მელიქსეთ-ბეგი -- ორმოციანი წლების ინტელიგენცია ტურგენევის ასახვაში / ს.დანელია -- "История Пугачева" Пушкина и царская цензура / А.Чхеидзе -- "დოქტორ ფაუსტის" ინგლისური თარგმანის სესახებ / მ.კვესელავა -- ადიშის ოთხთავი რედაქციულად / ივ.იმნაიშვილი -- AIAПAZEIN / ნ.კეჭაყმაძე -- ინგლისური კოლო / რ.ღამბაშიძე -- "ვეფხისტყაოსნის " ლექსიკონიდან.2.გა{ნ}ქიქება / ილ.აბულაძე -- სალექსიკოლოგიო მუშაობის ისტორიისათვის სპარსულში / მ.ხუბუა -- "ქართლის ცხოვრების"რუმიანცევისეული ხელნაწერის გამო / ალ.ბარამიძე -- პირველი სერიის მწკრივთა წარმოებასთან დაკავშირებული საკითხები / ლ.კიკნაძე -- ემფატიკური ხმოვანი ძველ ქართულში / ქეთ.ძოწენიძე -- დისიმილაციური დეზაფრიკატიზაციის ერთი სახეობა ზანურში / გ.როგავა -- თანხმოვანთა აქცესიური კომპლექსების საკითხისათვის ქართულში / გ.ახვლედიანი -- აბსოლუვიტის ფორმები, მათი წარმოება და ფუნქციები უდურ ენაში / ვლ.ფანჩვიძე -- ბერსუმა პიტიახშის წარწერისათვის / თ.ყაუხჩიშვილი -- აქუს-ფუძის უცნობი ვარიანტებისათვის ძველს ქართულში / არნ.ჩიქობავა -- საგან-სიტყვის მნიშვნელობის გამო / დიმ.მგელაძე -- ვეფხისტყაოსნის პროლოგის ერთი ნაწილის შედგენილობისთვის / ვუკ.ბერიძე -- ქცევის კატეგორიისათვის აფხაზურ ზმნაში / ქ.ლომთათიძე -- ბერძნულ-ქართული სემასიური პარალელები; 4.რომელი / სიმ.ყაუხჩიშვილი -- ფონეტიკური შენიშვნები სვანეთის ქართულ წარწერებზე / ს.ჟღენტი -- შენიშვნები "სიმინდ-სემიდალის" შესახებ / ს.ჯიქია -- დ და რ თავსართები ქართულ ზმნებში / ივ.ქავთარაძე -- ქართველურ ენათა სიტყვა-წარმოებიდან. IV. ხმოვანთავსართოვანი სახელები / ვ.თოფურია -- ზმნის ზოგიერთი ძირითადი ფორმის წარმოებისათვის ბუხარის არაბულ დიალექტში / გ.წერეთელი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ენათმეცნიერება
ლიტერატურამცოდნეობა
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
00162166
003GUL
00520170216072720.0
035 . ‡a(GUL)60657
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi%20n124/shanidze_shromebi_30b-31b/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
035 . ‡a(GUL)60456
0800 . ‡a001:
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
1102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24510. ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ‡nტ. 30 B-31 B / ‡cრედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
24611. ‡aТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина
260 . ‡aთბილისი : ‡bსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , ‡c1947.
300 . ‡a470 გვ.
4901 . ‡vსერია ტ.30B-31B,
500 . ‡aტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე
500 . ‡а1887-1947 - საქართველოს სრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს პროფესორ აკაკი შანიძეს დაბადებიდან 60 წლისთავზე.
50500. ‡aაკაკი შანიძის (ბიოგრაფიული ცნობები) -- აკ.შანიძის შრომების ბიბლიოგრაფია,
50500. ‡tტოლოჩანოვისა და იევლევის იმერეთში ელჩობის "მუხლობრივ აღწერილობათა " საკითხისათვის / ‡rიასე ცინცაძე -- ‡tბიზანტიური მეტაფრანსტიკა და ქართული აგიოგრაფია / ‡rკ.კეკელიძე -- ‡tანტონ 1-ის "მზამეტყველების" ლათინურ-სომხური წყაროები / ‡rმელიქსეთ-ბეგი -- ‡t ორმოციანი წლების ინტელიგენცია ტურგენევის ასახვაში / ‡rს.დანელია -- ‡t"История Пугачева" Пушкина и царская цензура / ‡rА.Чхеидзе -- ‡t"დოქტორ ფაუსტის" ინგლისური თარგმანის სესახებ / ‡rმ.კვესელავა -- ‡tადიშის ოთხთავი რედაქციულად / ‡rივ.იმნაიშვილი -- ‡tAIAПAZEIN / ‡rნ.კეჭაყმაძე -- ‡tინგლისური კოლო / ‡rრ.ღამბაშიძე -- ‡t"ვეფხისტყაოსნის " ლექსიკონიდან.2.გა{ნ}ქიქება / ‡rილ.აბულაძე -- ‡tსალექსიკოლოგიო მუშაობის ისტორიისათვის სპარსულში / ‡rმ.ხუბუა -- ‡t"ქართლის ცხოვრების"რუმიანცევისეული ხელნაწერის გამო / ‡rალ.ბარამიძე -- ‡tპირველი სერიის მწკრივთა წარმოებასთან დაკავშირებული საკითხები / ‡rლ.კიკნაძე -- ‡tემფატიკური ხმოვანი ძველ ქართულში / ‡rქეთ.ძოწენიძე -- ‡tდისიმილაციური დეზაფრიკატიზაციის ერთი სახეობა ზანურში / ‡rგ.როგავა -- ‡tთანხმოვანთა აქცესიური კომპლექსების საკითხისათვის ქართულში / ‡rგ.ახვლედიანი -- ‡tაბსოლუვიტის ფორმები, მათი წარმოება და ფუნქციები უდურ ენაში / ‡rვლ.ფანჩვიძე -- ‡tბერსუმა პიტიახშის წარწერისათვის / ‡rთ.ყაუხჩიშვილი -- ‡tაქუს-ფუძის უცნობი ვარიანტებისათვის ძველს ქართულში / ‡rარნ.ჩიქობავა -- ‡tსაგან-სიტყვის მნიშვნელობის გამო / ‡rდიმ.მგელაძე -- ‡tვეფხისტყაოსნის პროლოგის ერთი ნაწილის შედგენილობისთვის / ‡rვუკ.ბერიძე -- ‡tქცევის კატეგორიისათვის აფხაზურ ზმნაში / ‡rქ.ლომთათიძე -- ‡tბერძნულ-ქართული სემასიური პარალელები; 4.რომელი / ‡rსიმ.ყაუხჩიშვილი -- ‡tფონეტიკური შენიშვნები სვანეთის ქართულ წარწერებზე / ‡rს.ჟღენტი -- ‡tშენიშვნები "სიმინდ-სემიდალის" შესახებ / ‡rს.ჯიქია -- ‡tდ და რ თავსართები ქართულ ზმნებში / ‡rივ.ქავთარაძე -- ‡tქართველურ ენათა სიტყვა-წარმოებიდან. IV. ხმოვანთავსართოვანი სახელები / ‡rვ.თოფურია -- ‡tზმნის ზოგიერთი ძირითადი ფორმის წარმოებისათვის ბუხარის არაბულ დიალექტში / ‡rგ.წერეთელი.
6102 . ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aენათმეცნიერება
65024. ‡aლიტერატურამცოდნეობა
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
7101 . ‡aკეცხოველი ნ., ‡eრედაქტორი
830 0. ‡aაკაკი შანიძის კოლექცია.
830 0. ‡aლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია.
901 . ‡a62166 ‡b ‡c62166 ‡tbiblio

Additional Resources