Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 2

სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 30 B-31 B / რედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 7 of 7 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 7 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1947/ტ.30b-31b 900001002707 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1947/ტ.30b-31b 900001002708 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1947/ტ.30b-31b 900001002709 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1947/ტ.30b-31b 900001002710 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1947/ტ.30b-31b 900001002711 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II)-24227 ა. შანიძის კოლექცია 900001693480 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 2120 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია. 900001275907 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 470 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1947.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე

სარჩევი აკაკი შანიძის (ბიოგრაფიული ცნობები) -- აკ.შანიძის შრომების ბიბლიოგრაფია,
ტოლოჩანოვისა და იევლევის იმერეთში ელჩობის "მუხლობრივ აღწერილობათა " საკითხისათვის / იასე ცინცაძე -- ბიზანტიური მეტაფრანსტიკა და ქართული აგიოგრაფია / კ.კეკელიძე -- ანტონ 1-ის "მზამეტყველების" ლათინურ-სომხური წყაროები / მელიქსეთ-ბეგი -- ორმოციანი წლების ინტელიგენცია ტურგენევის ასახვაში / ს.დანელია -- "История Пугачева" Пушкина и царская цензура / А.Чхеидзе -- "დოქტორ ფაუსტის" ინგლისური თარგმანის სესახებ / მ.კვესელავა -- ადიშის ოთხთავი რედაქციულად / ივ.იმნაიშვილი -- AIAПAZEIN / ნ.კეჭაყმაძე -- ინგლისური კოლო / რ.ღამბაშიძე -- "ვეფხისტყაოსნის " ლექსიკონიდან.2.გა{ნ}ქიქება / ილ.აბულაძე -- სალექსიკოლოგიო მუშაობის ისტორიისათვის სპარსულში / მ.ხუბუა -- "ქართლის ცხოვრების"რუმიანცევისეული ხელნაწერის გამო / ალ.ბარამიძე -- პირველი სერიის მწკრივთა წარმოებასთან დაკავშირებული საკითხები / ლ.კიკნაძე -- ემფატიკური ხმოვანი ძველ ქართულში / ქეთ.ძოწენიძე -- დისიმილაციური დეზაფრიკატიზაციის ერთი სახეობა ზანურში / გ.როგავა -- თანხმოვანთა აქცესიური კომპლექსების საკითხისათვის ქართულში / გ.ახვლედიანი -- აბსოლუვიტის ფორმები, მათი წარმოება და ფუნქციები უდურ ენაში / ვლ.ფანჩვიძე -- ბერსუმა პიტიახშის წარწერისათვის / თ.ყაუხჩიშვილი -- აქუს-ფუძის უცნობი ვარიანტებისათვის ძველს ქართულში / არნ.ჩიქობავა -- საგან-სიტყვის მნიშვნელობის გამო / დიმ.მგელაძე -- ვეფხისტყაოსნის პროლოგის ერთი ნაწილის შედგენილობისთვის / ვუკ.ბერიძე -- ქცევის კატეგორიისათვის აფხაზურ ზმნაში / ქ.ლომთათიძე -- ბერძნულ-ქართული სემასიური პარალელები; 4.რომელი / სიმ.ყაუხჩიშვილი -- ფონეტიკური შენიშვნები სვანეთის ქართულ წარწერებზე / ს.ჟღენტი -- შენიშვნები "სიმინდ-სემიდალის" შესახებ / ს.ჯიქია -- დ და რ თავსართები ქართულ ზმნებში / ივ.ქავთარაძე -- ქართველურ ენათა სიტყვა-წარმოებიდან. IV. ხმოვანთავსართოვანი სახელები / ვ.თოფურია -- ზმნის ზოგიერთი ძირითადი ფორმის წარმოებისათვის ბუხარის არაბულ დიალექტში / გ.წერეთელი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ენათმეცნიერება
ლიტერატურამცოდნეობა
პერიოდული გამოცემა
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 2

Additional Resources