Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 34 А-В / რედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1948/ტ.34 A-B 900001002739 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1948/ტ.34 A-B 900001002740 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1948/ტ.34 A-B 900001002741 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 11637 გ. ახვლედიანის კოლექცია 900000948133 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 2123 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია. 900001275910 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 106 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1948.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ( 1872-1947-) მეცნიერების დამსახურებულ მოღვაწეს პროფესორ ფილიპე გოგიჩაიშვილს დაბადებიდან 75 წლისთავზე .
ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი პროფესორი ფილიპე გაბრიელის-ძე გოგიჩაიშვილი / პ.გუგუშვილი -- კრედიტი XVIII საუკუნის საქართველოში / ნ.ქოიავა -- სასოფლო-სამეურნეო სტატისტიკის ისტორიისათვის საქართველოში / ლ.კარბელაშვილი -- "გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი" როგორც დემოგრაფიულ-სტატისტიკური ძეგლი / / გ.გამყრელიძე -- საქართველოში მრეწველობის ენერგოტევადი დარგების განვითარების ეკონომიური წინამძღვრები / ირ.მიქელაძე -- სახალხო შემოსავლის თეორიის ზოგიერთი საკითხისათვის / ა.კაკაბაძე -- კოეფიციენტები სავარგულების გაერთმნიშველოვანებისათვის / ნ.იაშვილი -- ქალაქისა და სოფლის დაპირისპირების ეკონომიური არსი / ს.ბერაძე -- თბილისის საქალაქო შემოსავალი რეფორმამდელ აღმოსავლეთ საქართველოში (1801-1864)წ.წ. / ვ.ჩანტლაძე -- ლოგარითმული სახაზავის გამოყენებისათვის ეკონომიურ გამოანგარიშებაში / ლ.ასათიანი -- მეფრინველეობა საქართველოსა და ამიერკავკასიაში (1801-1821) / პ.გუგუშვილი -- ნავთობის არომატიზაციის თეორიები / ვ.გიოშვილი -- ილია ჭავჭავაძის სოციალურ-ეკონომიური შეხედულებანი / ვ.ბახტაძე -- თბილისის მიდამოების და გარე კახეთის გეოლოგიის ზოგი საკითხი / ალ.ჯანელიძე -- ლოგარითმული პოტენციალის თეორიის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის შესახებ / ნ.ვეკუა -- ობიექტივაციის პრობლემა / დ.უზნაძე -- ბგერათმონაცვლეობის ზოგიერთი საკითხი ქართულში / გ.ახვლედიანი -- ჰეროდიტეს "ისტორიის" 1 , 2-3 თავი და ჰომეროსის "ხომალდთა კატალოგი" / ს.ყაუხჩიშვილი -- ქართველი ქალები შაჰ-აბაზ პირველის კარზე / კ.კეკელიძე -- გორიჯვრის კანკელის წინ დასადგმელი ჯვარი / ე.თაყაიშვილი -- ძველი ბაზილიკა ქვაბის-ხევში / გ.ჩუბინაშვილი -- თბილისის სასულიერო სემინარია და ერიოვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში / ა.კიკვიძე -- ეკონომიურ ფაქტორთა გავლენის გამოკვლევის ძირითადი საკითხები / ნ.დგებუაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ენათმეცნიერება
მათემატიკა
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources