Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 34 А-В / რედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1948/ტ.34 A-B 900001002739 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1948/ტ.34 A-B 900001002740 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1948/ტ.34 A-B 900001002741 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 11637 გ. ახვლედიანის კოლექცია 900000948133 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 2123 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია. 900001275910 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 106 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1948.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ( 1872-1947-) მეცნიერების დამსახურებულ მოღვაწეს პროფესორ ფილიპე გოგიჩაიშვილს დაბადებიდან 75 წლისთავზე .
ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი პროფესორი ფილიპე გაბრიელის-ძე გოგიჩაიშვილი / პ.გუგუშვილი -- კრედიტი XVIII საუკუნის საქართველოში / ნ.ქოიავა -- სასოფლო-სამეურნეო სტატისტიკის ისტორიისათვის საქართველოში / ლ.კარბელაშვილი -- "გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი" როგორც დემოგრაფიულ-სტატისტიკური ძეგლი / / გ.გამყრელიძე -- საქართველოში მრეწველობის ენერგოტევადი დარგების განვითარების ეკონომიური წინამძღვრები / ირ.მიქელაძე -- სახალხო შემოსავლის თეორიის ზოგიერთი საკითხისათვის / ა.კაკაბაძე -- კოეფიციენტები სავარგულების გაერთმნიშველოვანებისათვის / ნ.იაშვილი -- ქალაქისა და სოფლის დაპირისპირების ეკონომიური არსი / ს.ბერაძე -- თბილისის საქალაქო შემოსავალი რეფორმამდელ აღმოსავლეთ საქართველოში (1801-1864)წ.წ. / ვ.ჩანტლაძე -- ლოგარითმული სახაზავის გამოყენებისათვის ეკონომიურ გამოანგარიშებაში / ლ.ასათიანი -- მეფრინველეობა საქართველოსა და ამიერკავკასიაში (1801-1821) / პ.გუგუშვილი -- ნავთობის არომატიზაციის თეორიები / ვ.გიოშვილი -- ილია ჭავჭავაძის სოციალურ-ეკონომიური შეხედულებანი / ვ.ბახტაძე -- თბილისის მიდამოების და გარე კახეთის გეოლოგიის ზოგი საკითხი / ალ.ჯანელიძე -- ლოგარითმული პოტენციალის თეორიის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის შესახებ / ნ.ვეკუა -- ობიექტივაციის პრობლემა / დ.უზნაძე -- ბგერათმონაცვლეობის ზოგიერთი საკითხი ქართულში / გ.ახვლედიანი -- ჰეროდიტეს "ისტორიის" 1 , 2-3 თავი და ჰომეროსის "ხომალდთა კატალოგი" / ს.ყაუხჩიშვილი -- ქართველი ქალები შაჰ-აბაზ პირველის კარზე / კ.კეკელიძე -- გორიჯვრის კანკელის წინ დასადგმელი ჯვარი / ე.თაყაიშვილი -- ძველი ბაზილიკა ქვაბის-ხევში / გ.ჩუბინაშვილი -- თბილისის სასულიერო სემინარია და ერიოვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში / ა.კიკვიძე -- ეკონომიურ ფაქტორთა გავლენის გამოკვლევის ძირითადი საკითხები / ნ.დგებუაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ენათმეცნიერება
მათემატიკა
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
00163032
003GUL
00520170216073330.0
0800 . ‡a001:
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi%20n124/kecxoveli_shromebi_34a-b/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
1102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24510. ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ‡nტ. 34 А-В / ‡cრედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
24611. ‡aТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина
260 . ‡aთბილისი : ‡bსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , ‡c1948.
300 . ‡a106 გვ.
500 . ‡a( 1872-1947-) მეცნიერების დამსახურებულ მოღვაწეს პროფესორ ფილიპე გოგიჩაიშვილს დაბადებიდან 75 წლისთავზე .
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
50500. ‡tპროფესორი ფილიპე გაბრიელის-ძე გოგიჩაიშვილი / ‡rპ.გუგუშვილი -- ‡tკრედიტი XVIII საუკუნის საქართველოში / ‡rნ.ქოიავა -- ‡tსასოფლო-სამეურნეო სტატისტიკის ისტორიისათვის საქართველოში / ‡rლ.კარბელაშვილი -- ‡t"გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი" როგორც დემოგრაფიულ-სტატისტიკური ძეგლი / / ‡rგ.გამყრელიძე -- ‡tსაქართველოში მრეწველობის ენერგოტევადი დარგების განვითარების ეკონომიური წინამძღვრები / ‡rირ.მიქელაძე -- ‡tსახალხო შემოსავლის თეორიის ზოგიერთი საკითხისათვის / ‡rა.კაკაბაძე -- ‡tკოეფიციენტები სავარგულების გაერთმნიშველოვანებისათვის / ‡rნ.იაშვილი -- ‡tქალაქისა და სოფლის დაპირისპირების ეკონომიური არსი / ‡rს.ბერაძე -- ‡tთბილისის საქალაქო შემოსავალი რეფორმამდელ აღმოსავლეთ საქართველოში (1801-1864)წ.წ. / ‡rვ.ჩანტლაძე -- ‡tლოგარითმული სახაზავის გამოყენებისათვის ეკონომიურ გამოანგარიშებაში / ‡rლ.ასათიანი -- ‡tმეფრინველეობა საქართველოსა და ამიერკავკასიაში (1801-1821) / ‡rპ.გუგუშვილი -- ‡tნავთობის არომატიზაციის თეორიები / ‡rვ.გიოშვილი -- ‡tილია ჭავჭავაძის სოციალურ-ეკონომიური შეხედულებანი / ‡rვ.ბახტაძე -- ‡tთბილისის მიდამოების და გარე კახეთის გეოლოგიის ზოგი საკითხი / ‡rალ.ჯანელიძე -- ‡tლოგარითმული პოტენციალის თეორიის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის შესახებ / ‡rნ.ვეკუა -- ‡tობიექტივაციის პრობლემა / ‡rდ.უზნაძე -- ‡tბგერათმონაცვლეობის ზოგიერთი საკითხი ქართულში / ‡rგ.ახვლედიანი -- ‡tჰეროდიტეს "ისტორიის" 1 , 2-3 თავი და ჰომეროსის "ხომალდთა კატალოგი" / ‡rს.ყაუხჩიშვილი -- ‡tქართველი ქალები შაჰ-აბაზ პირველის კარზე / ‡r კ.კეკელიძე -- ‡tგორიჯვრის კანკელის წინ დასადგმელი ჯვარი / ‡rე.თაყაიშვილი -- ‡tძველი ბაზილიკა ქვაბის-ხევში / ‡rგ.ჩუბინაშვილი -- ‡tთბილისის სასულიერო სემინარია და ერიოვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში / ‡rა.კიკვიძე -- ‡tეკონომიურ ფაქტორთა გავლენის გამოკვლევის ძირითადი საკითხები / ‡rნ.დგებუაძე.
6102 . ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aენათმეცნიერება
65024. ‡aმათემატიკა
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
7101 . ‡aკეცხოველი ნ., ‡eრედაქტორი
830 0. ‡aლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია.
901 . ‡a63032 ‡b ‡c63032 ‡tbiblio

Additional Resources