Catalog

Record Details

Catalog Searchიბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება : ტომი XXIX / რედაქტორი: ბ. ჯორბენაძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-275600 900000768375 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-275602 900000770176 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) (II) 811.35 ს-31 900000922303 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 5520006040
  • ISSN: 0134-4943
  • ფიზიკური აღწერილობა: 283,[5] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მეცნიერება , 1990.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე რუსულ ენაზე.
სარჩევი ენობრივი ნიშნის მოტივაციის სესხება–შენარჩუნება ენათა კონტაქტის პირობებში / კ. ლერნერი -- ემფატიკური ი ქართულში / ლ. ნოზაძე -- ბრუნვათა სემანტიკისა და ისტორიის ზოგი საკითხი ქართველურ ენებში / კ. გაბუნია -- ყოლა–ქონების აღმნიშვნელი რთული სუფიქსები ქართულში / ნ. ჭუმბურიძე -- კვლავ სუფიქსიანი ენების საკითხისათვის ქართულში / კლ. გაგუა -- კირნათ–მარადიდის მეტყველების ერთი თავისებურების შესახებ / ნ. სურმავა -- მცენარეთა სახელდების პრინციპისათვის ქართული ენის დიალექტებში / ბ. ჯორბენაძე -- აპელატიური მიმართვის ფორმების გამოყენებისათვის ქართულში / შ. აფრიდონიძე -- დონე, დუნე, დონდლო და ტოლ სიტყვათა ეტიმოლოგიისათვის / ალ. ჭინჭარაული -- ოჯახური და ნათესაური ურთიერთობის ამსახველი ლექსიკა გურულში / ზ. ტუღუში -- ფლორის აღმნიშვნელი ფუძეები კასპის რაიონის ტოპონიმებში / ვ. მაღრაძე -- ქართული ენის შესწავლა იტალიელ მისიონერთა მიერ და მათი მეცნიერული ნააზრევის ურთიერთმიმართება / თ. უთურგაიძე --ლ. კვანტალიანი -- რაფიელ ერისთავი – ლექსიკოგრაფი და რედაქტორი / გრ. იმნაიშვილი -- რთული წინადადების შესწავლის ისტორიიდან / ლ. იორდანიშვილი -- გუტული ჯაკელის მნიშვნელობისათვის / ქ. ლომთათიძე -- Vნ–სავრცობიან სახელთა ბრუნებიდან ბაცბურ (წოვა–თუშურ) ენაში / ლ. სანიკიძე -- –ღარ სუფიქსის გენეზისისათვის ჩაჩნურში / რ. ფარეულიძე -- შუალობითი (translativus) ბრუნვის შესახებ ხუნძურ ენაში / ზ. მაჰომედბეკოვა -- კაუზატივი და კაუზატური მმიმღეობები დიდოურ ენაში / ნ. ზვიადაური -- სახელიანობა და პირიანობა ზმნისა / გ. ბურჭულაძე -- უდიური ენის ლექსიკური შედგენილობის შესახებ / ტ. სიხარულიძე -- გურული ტექსტები (ჩაწერილი ე. ნიკოლაიშვილის მიერ 1962 წ. მახარაძის რაიონში / დი ენ ჰოლისკი, ასპექტი და ქართული საშუალო ზმნები / თ. ვაშაკიძე -- არნ. ჩიქობავას სახელობის ენატმეცნიერების ინსტიტუტი 1988 წ. სამეცნიერო–ორგანიზაციული მუშაობის ანგარიში -- თინათინ ბაგრატის ასული გონიაშვილი (ნეკროლოგი) -- ლატავრა შალვას ასული გელენიძე (ნეკროლოგი).
თემა: ენათმეცნიერება > იბერიული ენათმეცნიერება > კავკასიური ენათმეცნიერება.

Additional Resources