Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 38 / რედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 6 of 6 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 6 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/14950/ტ38 900001002760 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/14950/ტ38 900001002761 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/14950/ტ38 900001002762 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/14950/ტ38 900001002763 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/14950/ტ38 900001002764 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/14950/ტ38 900001002765 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 165 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1950.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი მათემატიკისა და ლოგიკის ურთიერთდამოკიდებულების საკითხისათვის / ლ.გოკიელი -- ნატურალურ რიცხვთა მიმდევრობის წევრთა შეფარდებათა სიმრავლის სიმკვრივისათვის / პ.კოღონია -- ელექტროგამტარობის და დაცლის დენების ტემპერატურული დამოკიდებულება იოდით ნაჯერ- KJ-ის კრისტალებში / / ნ.კალაბუხოვი და სხვა -- სურსათ-სანოვაგეში სახარინის განსაზღვრა / გ.ი.ციციშვილი და სხვა -- აჯამეთის საცდელი მინდვრის მარცვლეულობის (სიმინდის) ქიმიური შედგენილობა / მ.ბექაია და სხვა -- pH-ის განსაზღვრა შამპანურში / კ.გამსახურდია და სხვა -- ხილისა და ბოსტნეულის pH-ის განსაზღვრის საკითხისათვის / მ.ბექაია და სხვა -- ნივთიერების პარალელური გადატანა დინამიკური ადსორბციის დროს / თ.ცეცხლაძე და სხვა -- დისპერსიული ფაზის დაგროვების კინეტიკა სპირტის წყალხსნარებში ტყვიის მექანიკური დისპერგირების დროს / თ.კაციტაძე და სხვა -- საქართველოს ბენტონიტურ თიხებზე ორგანულ ორთქლთა ადსორბციის და დესორბციის კინეტიკის საკითხისათვის / გ.ვ.ციციშვილი და სხვა -- ტყვიის ჰიდროსუსპენზიებით იონური ადსორბციის საკითხისათვის / ა.ვარდუკაძე -- ცენტრალური ნერვული სისტემის ზოგადი შეკავება / ი.ბერიტაშვილი -- გორის რაიონის Lacertilia-თა ფაუნა / ლ.კუტუბიძე -- მასალები კასპის რაიონის ამფიბიების შესწავლისათვის / ქ.სამსონია -- მასალები აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე ზომის წყალსატევების ენტომოფაუნის შესწავლისათვის / ლ.კალანდაძე და სხვა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ბიოლოგია
ქიმია
პერიოდული გამოცემა

თქვენ ეძებთ გაერთიანებული კატალოგი -ში

<< წინა გვერდი თაროს დათვალიერება შემდეგი გვერდი >>
 
Go to record Полное собрание сочинений и писем в 30 томах:  Сочинения в...
ჭილ-345
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record კროსოსი - ყველაზე მდიდარი მეფე: ჰეროდოტეს მიხედვით: მეფეები
ხვედ-345
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record თბილისის უნივერსიტეტის შრომები: ჟურნალისტიკის თეორიისა და ...
პ–345/ტ.201/1978/
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record თბილისის უნივერსიტეტის შრომები: მათემატიკა.მექანიკა.ასტრონ...
პ–345/ტ.210/1980/
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომე...
პ-345/14950/ტ38
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომე...
პ–345/1914/ტ.19
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი
Go to record ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე =  Известия Тифлисского унив...
-345 1929 ს.9
აბონემენტი
Go to record ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე =  Известия Тифлисского унив...
-345 1930 ს.10
აბონემენტი
Go to record ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები =  Труды Тифлисс...
პ-345/1936/ტ.1
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი

Additional Resources