Catalog

Record Details

Catalog Searchვალერიან გაბაშვილი 90 / რედაქტორ-შემდგენელი: მანანა გაბაშვილი.

გაბაშვილი, მანანა, რედაქტორ-შემდგენელი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 6 of 6 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 6 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 93 ვ-16 900000921362 Stacks განთავსებულია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 93 ვ-16 900001658944 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 93 ვ-16 900001685124 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 93 ვ-16 900001685465 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 93 ვ-16 900001685466 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 930 გ-16 900001749997 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 9994020226
  • ფიზიკური აღწერილობა: 579,[1] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თსუ , 2003.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი ვალერიან გაბაშვილი-მკვლევარი, მასწავლებელი/ დავით კაციტაძე -- ქართული ისტორიული წყაროები და ვალერიან გაბაშვილი/ მედეა აბაშიძე -- ყივჩაყები საქართველოში/ გიული ალასანია -- თურქი იმიგრანტების მეორე თაობის განათლებისა და ინტეგრაციის პრობლემები გერმანიაში/ გიორგი ანთელავა -- შენიშვნები ადრესელჩუკურ მონეტეზე (XI ს.)/ გრიგოლ ბერაძე -- საქართველოს ეგზარქოსის, ვარლამ ერისთავის, მორვაწეობის ისტორიიდან/ ნოდარ ბუბულაშვილი -- "შუშანიკის წამების" ზოგიერთი ადგილის განმარტებისათვის/ როლანდ ბურჭულაძე -- ნიკოლოზ გაბაონი და მისი რომანი "აივნიანი ქალაქი"/ მანანა გაბაშვილი -- ფეოდალური საქართველოს გაერთიანების საგჰარეო-პოლიტიკური ფაქტორები (მეცნიერის არქივიდან)/ მანანა გაბაშვილი -- თამარ მეფის საზღვაო პოლიტიკის ისტორიიდან/ მანანა გაბაშვილი -- თამარ მეფის აღმოსავლური და დასავლური პოლიტიკა/ მანანა გაბაშვილი -- ქართველთა თვითსახელწოდების, საქარტველოსა და მისი ძველი დედაქალაქების სახელწოდებათა წარმომავლობისა და არიან ქართლის ლოკალიზაციის საკითხისათვის/ შალვა გაბესკირია -- სეფიანთა ირანის და საქართველოს ურთიერთობები ვალერიან გაბაშვილის ნაშრომებში/ ნანა გელაშვილი -- ქალის იდეალი ადრეულ ისლამში / ნანი გელოვანი -- "პიტიახში" და "ეზოსმოძღვარი" არმაზის მონოლინგვასა და ბილინგვაში/ გრიგოლ გიორგაძე -- ირანი და ქართლ-კახეთის სამეფოები XVIII საუკუნის 40-იანი წლების მიწურულში/ კახაბერ დემეტრაშვილი -- საქარტველოს არჩევანი/ ნათელა ვაჩნაძე -- Касим-бей - украинский мамеюк, сын казачьего атамаиа/ А.И.Веселовский, Г.И.Джапаридзе, А.А.Силагадзею -- "ვეფხისტყაოსანი" ვ/გაბაშვილის შრომებში/ ნინო კალანდაძე -- საკარგავი/ პავლე თოფურია -- მეფე ჯაბალა იბნ ალ-აიჰამის კაზუსი/ ლევან კაჭარავა -- საკაცობრიო და ეროვნული პრობლემატიკა XIX საუკუნის ქართველი სამღვდელოების ნააზრევში/ ვაჟა კიკნაძე -- საქართველო-ირანის ისტორიული ურთიერთობის ძირითადი პრობლემები (სეფიანთა ხანა)/ კარლო კუცია -- ადრეშუასაუკუნეების ქართული საისტორიო ნწერლობის ზოგი საკითხი/ მარიამ ლორთქიფანიძე -- Терминология феодальной земельной собственности в Иране накануне сельджукского вторжения в конце X - первой половине XI века/ Маркарян С. -- უზუნ-ჰასანის პირველი ლაშქრობა საქარრთველოში/ მ.მახარაძე -- ნაპოლეონის ემისართა თვალით დანახული თბილისაი რუსეთ-ირანის 1804-1813 წწ.ომის დროს/ ირინე ნაჭყებია -- ქალდეას ისტორია/ მიხეილ სვანიძე -- სირიის ოსმალური ადმინისტრაცია და მუსლიმ პილიგრიმთა დაცვის საკითხი XVIII საუკუნეში (ჯარდას ქარავანი)/ მერაბ ტაკიძე -- ბაგრატ კურაპალატის სამართლის ძეგლის დათარიღებისათვის/ ციალა ღვაბერიძე -- სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა XVI ს-ის აჭარაში "ზემო აჭარის ლივის ვრცელი დავთრის" მიხედვით/ ზ.შაშიკაძე -- "აივნიანი ქალაქის" ისტორიული მისია/ ლამარა შენგელია -- "1575 წლის გურჯისტანის ვილაიეთის დიი დავთარი" ნოდარ შენგელია -- გიორგი ლაშას გარდაცვალების თარიღის შესახებ/ გოჩა ჯაფარიძე -- მუსლიმთა მავზოლეუმები ნაქალაქარ დმანისის გარეუბნის სამაროვანზე/ ვ.ჯაფარიძე -- სუბბატ დავითის ძის თხზულების შედგეილობისათვის/ ნანა ხაზარაძე, მანანა სანაძე -- ისრაელის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია - 1948 წლის 14 მაისი (დოკუმენტის შექმნის ისტორიისათვის)/ ნოდარ ხონელიძე -- თურქეთში მრავალპარტიულ პოლიტიკურ სისტემაზე გადასვლა და დემოკრატიული პარტიის მმართველობა/ ტარიელ ლებანიძე.
თემა: გაბაშვილი, ვალერიან.
ქართველი ისტორიკოსები.
ქართველი აღმოსავლეთმცოდნეები.

Additional Resources