Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 2

ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია : 2006 წელი / რედაქტორი: ზურაბ გაიპარაშვილი.

გაიპარაშვილი, ზურაბ , რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 8 of 8 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 8 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-290174 900000703684 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-290175 900000703685 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-290176 900000703686 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-290177 900000703687 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-290178 900000703688 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 378.4(479.22)(063) ი-36 სდ-135915 900001581142 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 378.4(479.22)(063) ი-36 სდ-135916 900001581143 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ I) რდ (I) - 5880 მ.ლორთქიფანიძის კოლექცია 900001272599 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 9789941131509
  • ფიზიკური აღწერილობა: 135,[1] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2010.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი ჩვენ გვინდა შევქმნათ უნივერსიტეტი, როგორსაც ესწრაფვოდა უნივერსიტეტის დამფუძნებელი თაობა / გიორგი ხუბუა -- ივანე ჯავახიშვილი და თანამედროვე ქართული პოლიტიკური მეცნიერება / გურამ აბესაძე -- შიდა ქართლის თლიას სამაროვნის ადრეული ეტაპის სამარხების ქრონოლოგიისათვის / ჯონი აფაქიძე -- გენდერული თანასწორობის ისლამური კონცეფცია / ნანი გელოვანი -- თევზის ქრისტიანული სიმბოლიკის ფოლკლორული ინტერპრეტაცია / ელენე გოგიაშვილი -- ივანე ჯავახიშვილი და ქართული არქეოლოგიის თანამედროვე მიღწევები (დმანისი) / გურამ გრიგოლია -- პონტოს და ლაზიკის მეფე ფლავიუს ჰანიბალიანე (აღმოსავლეთ რომი – დასაბამი და ადრეული ისტორია) / თედო დუნდუა -- რომაული "კოჰორტა" იბერიაში / თემურ თოდუა -- საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო ბაზრის მარკეტინგული კვლევა / ნუგზარ თოდუა, ეკა უროტაძე, მიხეილ ჯაფარიძე -- ცნობები გერმანელი მხატვრის საქართველოში მოგზაურობისა და ა.ა. მუსინ–პუშკინის ექსპედიციის შესახებ / დალი კანდელაკი -- კავკასიონის მთიელთა ეთნოკულტურული ერთობის საკითხისათვის / ზვიად კვიციანი -- აღმოსავლური ინოვაციები ძვ.წ. I ათასწლეულის სამცხეში / ვახტანგ ლიჩელი -- ივანე ჯავახიშვილი და "ქართლის ცხოვრების" შესწავლა / მარიამ ლორთქიფანიძე -- მუნეჯიმ ბაშის ერთი ცნობის შესახებ / მირიან მახარაძე -- იმპერიები და რელიგიები (რომი და სასანიანთა ირანი ახ.წ. III ს.) / მარიკა მშვილდაძე -- ივანე ჯავახიშვილი და ქართული ეპიგრაფიკა / გიორგი ოთხმეზური -- რუსეთის პოლიტიკის მოდელი – "კავკასიელთა გადარჩენის თეორიის" საფუძვლები / ქეთევან პავლიაშვილი -- ქართულ–რუსულ ურთიერთობის კვლევის ისტორიიდან (XX საუკუნე) / გიორგი ჟუჟუნაშვილი -- ივანე ჯავახიშვილის წერილები მოსე ჯანაშვილისადმი / თემურ ტარტარაშვილი -- ზენ(ა) და მზე ფუძეების ურთიერთმიმართებისათვის / ინგა სანიკიძე -- პატრი ანდრეა პალერმოელი ქართული პოლიტიკის სამსახურში / ვახტანგ ფერაძე -- თრიალეთური კულტურის მხატვრული ხელოსნობის განვითარების ძირითადი თავისებურებანი / მარინე ფუთურიძე -- ივანე ჯავახიშვილი და საეკლესიო სამართლის სოციალურ–ეკონომიკური მნიშვნელობა / გიორგი შიხაშვილი, გიზო ახვლედიანი -- უნივერსიტეტში სამკურნალო ფაკულტეტის დაარსების ისტორია (1917-1928 წწ.) / ნინო ჩიხლაძე -- საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციისა და ურთიერთობების საკითხი ივანე ჯავახიშვილის ნააზრევში / ალექსანდრე წურწუმია -- იეზუიტების ორდენისა ("იესოს საზოგადოება") და საქართველოს ურთიერთობის საკითხისათვის / ია ხუბაშვილი, ნანა ციხისთავი -- შუა აზიაში გადასახლებული სტუდენტების წერილი ივანე ჯავახიშვილს / ზურაბ გაიპარაშვილი.
თემა: სამეცნიერო კონფერენცია.
საკონფერენციო მასალები.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 2

Additional Resources