Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 32

თანამედროვე ბიოლოგიის აქტუალური საკითხები = Актуальные = проблемы современной биологии = The actual problems of modern biology / რედაქტორი: რევაზ ჟორდანია ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; კრებული.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-286374 900000760575 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 9992831413
  • ფიზიკური აღწერილობა: 236,[2] გვ. : ცხრილები, ფოტოები.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2000.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენაზე.
კრებული მიეძღვნა პროფესორ ლევან ნათაძის ხსოვნას.
სარჩევი ლევან ანთაძის ცხოვრების გზა / რ. ჟორდანია -- თავის თვინის მორფოლოგიის ცვლილებები ვეშაპისნაირთა ფილოგენეზში / გ. მჭედლიძე -- დასავლეთი პალეარქტიკის გვიანმესამეულის გიგანტური ზმელეთის კუები / ვ. ჩხიკვაძე -- ბულგარეთში გვარცელებული ხმელეთის კუთა განმასხვავებელი მორფოლოგიური ნიშნები / ნ. ამირანაშვილი -- ზოგიერთი მოსაზრება ევოლუციის პროცესში შეგუების როლის შესახებ / გ. თუმანიშვილი -- მიკროევოლუციის პროცესების შესწავლა საფუარის ბუნებრივ პოპულაციებში / ი. ჭუჭულაშვილი, ა. შათირიშვილი -- გრანულოციტოპოეზის ნეიროჰუმორალური რეგულაცია / მ. გედევანიშვილი, მ. ლებანიძე, მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. მუშკიაშვილი, ც. ტყაბლაძე -- დასწავლის ელექტროგრაფიული კორელატები ლიმბურ სისტემაში / ლ. კვირკველია -- გადავადებული რეაქციების ბუნება და მათი რაოდენობრივი მახასიათებლები ინტაქტურ და ოპერირებულ თეთრ ვირთაგვებში / ს. ცაგარელი -- მხედველობითი გამღიზიანებელზე სხვადასხვა დონით გამომუშავებულ ფიქსირებული განწყობის გავლენა ვირთაგვების ქცევაზე / ს. ცაგარელი, ლ. ცხოვრებაძე -- ახალი მონაცემები ყაზახეთის ფსილიდების ფაუნაზე / ა. გეგეჭკორი -- Cyamophiln medicaginis - პარკოსანთა კულტურების მავნებებლი კავკასიაში / ა. გეგეჭკორი -- Psylla Bidens - მეხილეობის ახალი მავნებელი აღმოსავლეთ საქართველოში / ა. გეგეჭკორი -- Psylla Bidens Sulc–ის ახალი ადგილსამყოფელი ლავლასიაში / ა. გეგეჭკორი -- ლექტინი LPM და მცენარეული ლექტინების გავლენა ქონდსაციტების ნახშირწყლოვან მეტაზოლიზმზე / ე. რაფავა -- მძიმე მეტალების მოქმედებით გამოწვეული ცვლილებები სახარომიცეტების ბუნებრივ პოპულაციებში / ა. შათირიშვილი, ი. ჭუჭულაშვილი -- პოლიიმიდის ფირის ობის სოკო Aspergillus niger–ით ბიოდეგრადაციის ინჰიბიტორული ანალიზი / მ. კოშორიძე, მ. ცარციძე -- რეცენზიები -- ი. ჭუჭულაშვილი (ნეკროლოგი).
მოკლე შინაარსი, და სხვა კრებული მოიცავს თანამედროვე ბიოლოგიის აქტუალურ საკითხებს მრავალ დარგში.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ბიოლოგია > პალეონტოლოგია > ევოლუცია > გენეტიკა > ზოოლოგია > უჯრედული ბიოლოგია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 32

Additional Resources