Catalog

Record Details

Catalog Searchაკაკი წერეთელი რევოლუციამდელ ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში / რედაქტორი: პრ. კეკელიძე, ს. ხუციშვილი.

კეკელიძე, პრ. , რედაქტორი. (ავტორობით). ხუციშვილი, ს. , რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-235000 900000630242 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 821.353.1.09 ა-40 900001782546 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ (II) 821.353.1 (092) ა - 40 900000916261 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 570,[2] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1985.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: შეადგინა, წინასიტყვაობა, შესავალი წერილი, კომენტარები და საძიებო დაურთო მზია გოშაძემ.
სარჩევი წინასიტყვაობა -- აკაკი წერეთელი რევოლუციამდელ ქართულ კრიტიკაში (მ. გოშაძე) -- წერილი რედაქტორთან / გ. ბარათაშვილი -- "ცისკარს" რა აკაკანებდა?" / გ. წერეთელი -- ქართული ლიტერატურა / ან. ფურცელაძე -- ჩუჱნი დროების მწერლები / ღვიმელი, ალ. ცაგარელი -- მახე / დ. ჯანაშვილი -- ჩვენი უბედური მწიგნობრობა ამ საუკუნეში / ალ. ცაგარელი -- "კრებული" – მეექვსე და მეშვიდე წიგნი, 1872 წ. / ს. მესხი -- საქართველო / შარშანდელი ქართული მწერლობის გადათვალიერება / გ. თუმანიშვილი -- ეხლანდელი ქართული ჯურნალ–გაზეთების მიმართულება / გ. თუმანიშვილი -- ალმანახი / ა. სარაჯიშვილი -- თეატრის მატიანე / ბიბლიოგრაფია / დ. აბდუშელიშვილი -- შინაური მიმოხილვა, ნიშანი ერის ჰასაკში მოსვლისა / ი. ჭავჭავაძე -- ქართული ლიტერატურა / არტურ ლაისტი -- შინაური ქრონიკა / ბიბლიოგრაფია, "ნობათი", საყოველთაო პედაგოგიური ჟურნალი, იანვრის წიგნი / იაკობ გოგებაშვილი -- ფელეტონი, ბიბლიოგრაფიული შენიშვნა "თორნიკე ერისთავი" / სოსლანი, დ. კეზელი -- აკაკი წერეთელი / ა. ლაისტი -- შინაური ქრონიკა / ქართული თეატრი, აკაკი წერეთლის კომედია "კინტოს" განხილვა, აკაკის გამოსვლა ანტრაქტებში / დ. სოსლანი, კეზელი -- X. აკაკის სურათზედ / ბიბლიოგრაფია, "თამარ ცბიერი" / დ. სოსლანი -- ქართული თეატრი / ჯანი, ა. ბარბაქაძე -- კრიტიკა, აკაკი წერეთელი და ილია ჭავჭავაძე 2 მაისს, 1889 წელს / ნ. ნიკოლაძე -- ირგვარი აზრი აკაკის ლექსებზე / თ. კიკვაძე -- ორი ახალი წიგნი, საბიბლიოგრაფიო შენიშვნა / ჩიორა, არტემ ახნაზაროვი -- აკაკი / ზ. ჭიჭინაძე -- მე გახლავარ, მ. ნასიძეთეატრის მატიანე, "ხანის ვეზირი", კომედია 4 მოქმედებად, აკაკი წერეთლისა / კრიტიკული წერილები, წერილი მეორე, სამი პოეტი, აკაკი წერეთელი / ვ. წერეთელი -- აკაკის პედაგოგიური აზრების მოკლე მიმოხილვა / ლ. ბოცვაძე -- აკაკი / ან. ფურცელაძე -- აკაკი / ი. ფანცხავა -- აკაკი წერეთლის ოპტიმიზმი / კ. აბაშიძე -- აკაკი წერეთელი / კ. აბაშიძე -- ეროვნული მხარე აკაკის პოეზიისა / გ. ჯავახიშვილი -- საჭირბოროტო საკითხები, მამული თუ სასუფეველი / თანიმელო, ნ. ლორთქიფანიძე -- თეატრი და ხელოვნება, ქართული წარმოდგენა ახალ თეატრში, "პატარა კახი" აკაკისა / სანდრო, ალ. ჩხეტია -- ქართული პოეზიის იალბუზი / ი. გოგებაშვილი -- აკაკი და "მსოფლიო გოდების" პოეზია / ალ. ხახანაშვილი -- კრიტიკული ესკიზი / ივ. გომართელი -- აკაკი წერეთელი, სალირიკო პოეზია / კ. აბაშიძე -- აკაკი პარიზში / ნარკანი, ნიკო კურდღელაშვილი -- აკაკი წერეთელი, როგორც მგოსანი მამულიშვილი / მ. კელენჯერიძე -- აკაკი და მსოფლიო გოდების პოეზია / ალ. ხახანაშვილი -- აკაკის აკაკის იუბილეს გამო / ნ. გიგაური -- აკაკისა და ილიას შემოქმედება / ა. თორაძე -- აკაკი წერეთელი / ალ. ხახანაშვილი -- საზოგადოებრივი აზრები მე-19 საუკუნის სიტყვა–კაზმულ მწერლობაში / ს. დადიანი -- ილია და აკაკი, მოძღვარი და წინასწარმეტყველი / კ. აბაბშიძე -- აკაკი, როგროც დიდი ეროვნული მგოსანი / ხომლელი -- დიდებული აკაკის ხსოვნას / ი. ანთაძე -- აკაკი / დ. კასრაძე -- აკაკი / ივ. გომართელი -- აკაკი წერეთლის მნიშვნელობა ქართულ მწერლობაში / გ. თუმანიშვილი -- რუსული პრესა აკაკის შესახებ / ვსევოლოდ ჩაგოვეცი -- საზოგადოებრივი აზრები აკაკის პოეზიაში / ს. დადიანი -- დიდებული აკაკის ბრწყინვალე ხსოვნას / სიმონ ხუნდაძე -- ჩანგი, მოკლე მიმოხილვა / ი. ც. -- აკაკი / გ. რცხილაძე -- აკაკი როგორც ცისა და მიწის შვილი / ს. დადიანი -- უკვდავი მგოსანი / გრ. გველესიანი -- აკაკი წერეთელი / არჩილ ჯაჯანაშვილი -- სხვანაირი სიკვდილი, აკაკის დასაფლავების დღე / ტრ. ჯაფარიძე -- აკაკის პოეზია / ვ. წერეთელი -- სიტყვა საჩხერეში / გრ. გიორგაძე -- აკაკი და ხალხი / არიელი, ფ. მახარაძე -- სიტყვა, წარმოთქმული აკაკის დაკრძალვის დღეს ერევნის მოედანზე / ნ. ნიკოლაძე -- მგოსანი აკაკი, გაკვრით / ვინმე, ს. გერსამია -- სიტყვა, აკაკის შემოსვენებაზე ქაშვეტის ეკლესიაში / კ. კეკელიძე -- დიდი მგოსნია გარდაცვალება / დ. კასრაძე -- ძვირფასი აკაკის ხსოვნას / დ. ნახუცრიშვილი -- აკკაი / ვ. ობჩელი, ვარლამ ბურჯანაძე -- სიტყვა, ტფილისის ქართული გიმნზაიის წარმომადგენლის ბ–ნის ალ. ბეს. ჭიჭინაძისა / ალ. ჭიჭინაძე -- სიტყვა / მიხ. ხერხეულიძე -- აკაკი და ზეპირსიტყვიერება / ე. თაყაიშვილი -- სიტყვა, თქმული ქუთაისის საკათედრო ტაძარში / ბაბო მჭედლიძე -- სიტყვები / ი. მაჭავარიანი -- სიტყვები / ივ. გომართელი -- აკაკი როგორც მგოსანი / გიორგი -- აკაკი / ივ. გომართელი -- აკაკი რითია ძვირფასი / ს. მაჭავარიანი -- აკაკი როგორც სატირიკოსი / იპ. ვართაგავა -- აკაკის პოეზიის ესტეთიურ–აღმზრდელობითი მნიშვნელობა / გ. ნიორაძე -- აკაკი და საქართველო / ვ. კოტეტიშვილი -- რეფერატი წაკითხული შალვა დადიანის მიერ / შ. დადიანი -- აკაკი წერეთელი / ვ. კოტეტიშვილი -- გატეხილი პიროვნება / მ. აბრამიშვილი -- აკაკი და საქართველო / გრ. ვეშაპელი -- აკაკი და მისი პოეზია / ა. ალდონი -- ეროვნული ლირიკოსი / მ. მ. მიხეილ მღვდლიაშვილი -- აკაკი წერეთელი / ალ. გარსევანიშვილი -- ქართველი ქალი და აკაკი / მიხ. ხერხეულიძე -- აკაკი წერეთელი / კ. აბაშიძე -- აკაკის გარდაცვალების წლისთავზე / გრ. გველესიანი -- აკაკის საღამო / პ. ინგოროყვა -- ბიბლიოგრაფია / ხომლელი -- კრიტიკული დახასიათება, აკაკი / ხომლელი -- კრიტიკული შეცდომები / სილ. ხუნდაძე -- აკაკი წერეთელი / სილ. ხუნდაძე -- კომენტარები -- საძიებელი.
მოკლე შინაარსი, და სხვა წიგნში თავმოყრილია აკაკი წერეთლის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ-კრიტიკული წერილები, ამოკრეფილი რევოლუციამდელი ქართული პერიოდული პრესის ფურცლებიდან, ნარკვევები და ცალკეული გამოცემები, რომლებიც ბროშურების სახით იბეჭდებოდა.
თემა: წერეთელი, აკაკი.
აკაკი წერეთელი.
ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა.

Additional Resources