Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 48 / რედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.48 900001002584 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.48 900001002585 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.48 900001002586 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.48 900001002587 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.48 900001002588 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.48 900001002589 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.48 900001002590 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.48 900001002591 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1953/ტ.48 900001002592 Stacks ხელმისაწვდომია -
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა (პირველი დარბაზი) 001: 900000950497 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 177 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1953.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი კონტინენტების წარმოშობის პრობლემა / ა.ჯანელიძე -- მდ.ალაზნის ზემო წელის აუზის გეომორფოლოგიისათვის / შ.ცხოვრებაშვილი -- ბუნებრივი ლანდშაფტების საზღვრების დადგენისათვის / ქეთევან ყავრიშვილი -- სიხშირის დამყარება რეაქტიულ მილაკებზე მომუშავე სიხშირე-მოდულირებულ ანგზნებში / შ.ბებიაშვილი -- იდეალურ სითხეში ერთდროულად მოძრავი ორი უსასრულოდ გრძელი წრიული ცილინდრის ჰიდროდინამიკური ურთიერთქმედება / ნ.პატარაია -- მეორე თეორემა ორჯერადი ინტეგრალის საშუალო მნიშვნელობის შესახებ / ნ.თევზაძე -- მასალები ხერხემლიანთა თვალბუდეთშორისო მიდამოს განვითარებისა და აგებულების შესწავლისათვის / ლ.ნათაძე -- მემკვიდრეობითობისა და მისი ცვალებადობის ზოგიერთი კანონზომიერება აბრეშუმის ჭიაში / გ.პაპალაშვილი -- ზოლიანი ხვლიკის (Lacerta sirigata Eichv) როლი ბიოცენოზში / ლ.კუტუბიძე -- ზოგიერთი მასალა სამეგრელოს მტკნარი წყლების მოლუსკების შესწავლისათვის / რგ.ჯაველიძე -- მასალები სამგორის ორნითოფაუნის შესწავლისათვის / შ.ციხისთავი -- ყოფილი კუკიის ტბის ორგანიზმები და მათი სასიცოცხლო პირობები / ლ.კუტუბიძე და სხვა -- სსრ კავშირის ქალაქების შეცვლილ სახელწოდებათა საძიებელი / გ.ზარდალიშვილი და სხვა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ბიოლოგია
ისტორია
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
00166779
003GUL
00520161031075939.0
035 . ‡a(GUL)65766
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi%20n%20125/kecxoveli_shromebi_48/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
035 . ‡a(GUL)63618
0800 . ‡a001:
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
1102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24510. ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ‡nტ. 48 / ‡cრედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
24611. ‡aТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина
260 . ‡aთბილისი : ‡bსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , ‡c1953.
300 . ‡a177 გვ.
4901 . ‡vსერია ტ.48
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
50500. ‡tკონტინენტების წარმოშობის პრობლემა / ‡rა.ჯანელიძე -- ‡tმდ.ალაზნის ზემო წელის აუზის გეომორფოლოგიისათვის / ‡rშ.ცხოვრებაშვილი -- ‡tბუნებრივი ლანდშაფტების საზღვრების დადგენისათვის / ‡rქეთევან ყავრიშვილი -- ‡tსიხშირის დამყარება რეაქტიულ მილაკებზე მომუშავე სიხშირე-მოდულირებულ ანგზნებში / ‡rშ.ბებიაშვილი -- ‡tიდეალურ სითხეში ერთდროულად მოძრავი ორი უსასრულოდ გრძელი წრიული ცილინდრის ჰიდროდინამიკური ურთიერთქმედება / ‡rნ.პატარაია -- ‡tმეორე თეორემა ორჯერადი ინტეგრალის საშუალო მნიშვნელობის შესახებ / ‡rნ.თევზაძე -- ‡tმასალები ხერხემლიანთა თვალბუდეთშორისო მიდამოს განვითარებისა და აგებულების შესწავლისათვის / ‡rლ.ნათაძე -- ‡tმემკვიდრეობითობისა და მისი ცვალებადობის ზოგიერთი კანონზომიერება აბრეშუმის ჭიაში / ‡rგ.პაპალაშვილი -- ‡tზოლიანი ხვლიკის (Lacerta sirigata Eichv) როლი ბიოცენოზში / ‡rლ.კუტუბიძე -- ‡tზოგიერთი მასალა სამეგრელოს მტკნარი წყლების მოლუსკების შესწავლისათვის / ‡rრგ.ჯაველიძე -- ‡tმასალები სამგორის ორნითოფაუნის შესწავლისათვის / ‡rშ.ციხისთავი -- ‡tყოფილი კუკიის ტბის ორგანიზმები და მათი სასიცოცხლო პირობები / ‡rლ.კუტუბიძე და სხვა -- ‡tსსრ კავშირის ქალაქების შეცვლილ სახელწოდებათა საძიებელი / ‡rგ.ზარდალიშვილი და სხვა.
6102 . ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aბიოლოგია
65024. ‡aისტორია
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
7101 . ‡aკეცხოველი ნ., ‡eრედაქტორი
901 . ‡a66779 ‡b ‡c66779 ‡tbiblio

Additional Resources