Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი = Philosophical-theological reviewer: ჟურნალი: 2013 წელი: № 3 / რედაქტორი: დემურ ჯალაღონია; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 4 of 4 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 4 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 1 ფ-56 რდ(II) 900001648151 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 1 ფ-56 რდ(II) 900001648152 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 1 ფ-56 რდ(II) 900001649081 Stacks ხელმისაწვდომია -
სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 1 ფ-56 900001664401 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 2233-3568
  • ფიზიკური აღწერილობა: 276 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: თსუ გამომცემლობა, 2014.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: გამოცემულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო საგამომცემლო საბჭოს გადაწყვეტილებით.
სარჩევი ალეთოლოგია და ჭეშმარიტების არსი: ალეთოლოგიური რეალიზმი: ჭეშმარიტების ძიება თუ გზა ღმერთისაკენ / დ. ჯალაღონია-- ალეთოლოგიური რეალიზმი და შემეცნების დილემები / ი. ბრაჭული-- არსებულზე მეტის ცნება შალვა ნუცუბიძის ალეთოლოგიურ რეალიზმში/ ვ. წიბლაძე-- ჭეშმარიტება, როგორც ონტოლოგიური პრობლემა/ ვ. რამიშვილი-- არეოპაგიტიკის საიდუმლო და აღმოსავლური რენესანსი: შესაძლო არეოპაგიტური ფესვები, ნუცუბიძის ფილოსოფიური შთაგონების შესავალი / ბასილ ლურიე-- შალვა ნუცუბიძე არეოპაგიტიკის ავტორის შესახებ / გ. კოპლატაძე-- საიდუმლო თასი დიონისე არეოპაგელის თხზულებებში/ ჯ. შოშიაშვილი-- ვეფხისტყაოსანიეპოქალურ დისკურსში: სიყვარულის რენესანსული კონცეფცია შუა საუკუნეობრივ მოდელზე/ ე. ხინთიბიძე-- ვეფხისტყაოსნის ქრონოტოპი ლიმინალობის თეორიის კონტექსტში/ მ. ელბაქიძე-- მღვიმური ცნობიერება პლატონის სახელმწიფოს მიხედვით და ვეფხისტყაოსანი/ ნ. სულავა-- ვეფხისტყაოსანი, როგორც ფილოსოფიური პოემა/ მ. მახარაძე-- ვეფხისტყაოსნის დოკუმენტირებისა და კვლევის პრობლემატიკა/ ნ. დობორჯგინიძე-- გელათური აზროვნების დაფუძნება. იოანე პეტრიწის ღმრთისმეტყველების მეთოდისათვის / დ. მელიქიშვილი-- უზადო ერთი იოანე პეტრიწის ფილოსოფიაში/ ლ. ალექსიძე-- პროკლეს ღვთისმეტყველების საფუძვლების იოანე პეტრიწისეული თარგმნის ნიუანსები/ ლ. გიგინეიშვილი-- ფილოსოფიის განსაზღვრებანი წმიდა იოანე დამასკელის მიხედვით/ გ. რუხაძე-- თეოლოგია და ჰუმანიზმი. ქრისტიანული აპოკრიფა საქართველოში და ქართველთა ლიტერატურაში: ზოგიერთი მოსაზრება აპოკრიფის, ჰაგიოგრაფიისა და ლიტურგიის გზაგასაყარზე/ კორნელია ჰორნი-- რენესანსული და თანამედროვე ჰუმანიზმი/ ა. ზაქარიაძე-- ნიკიტა სტითატის ეპისტოლეთა ქართული თარგმანები/ მ. რაფავა-- ჰიეროთეუსის მაჩვენებლის შიფტის ენობრივი კითხვა და მიძინება Corpus areopagiticum-ის პასაჟი/ ტ. ლანკილა-- სასულიერო-ფილოსოფიური აზროვნება ბიზანტიურ ჰიმნოგრაფიაში / ნიკუმორ ტუკა-- კატეხიზმის ძირითადი ეტაპები დაკავშირებული მართლმადიდებელი საზოგადოების ღვთაებრივ, საკულტო, იერარქიულ და სამსხვერპლო მახასიათებლებთან / დანუტ პოპოვიჩი-- ახალი თარგმანები. ქალკედონი-ბოლო თუ დასაწყისი / კარლ რანერი-- კარლ რანერის ქალკედონი ბოლო თუ დასაწყისი/ ლ. ალექსიძე-- დიადი ქალაქი/ ამინ არ-რეიჰანი-- ამინ არ-რეიჰანის ორი მხატვრულ ფილოსოფიური ესსე/ დ. გარდავაძე.
თემა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი.
ფილოსოფია.
რელიგია.
საგანმანათლებლო ჟურნალი.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources