Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского госуниверситета им. Сталина : ტ. 54 / რედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.54 900000911468 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.54 900000911469 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.54 900000911470 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.54 900000911471 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.54 900000911473 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.54 900000911721 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.54 900000911722 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.54 900000911723 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.54 900000911724 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 226 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1954.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი ლითიუმის მსგავსი ატომების ძირითადი მდგომარეობის ენერგია / გ.ვეფხვაძე -- სფეროსებური სხეულების სითხეში სოლისებური მოძრაობის სიმდგრადის შესახებ / ნ.პატარაია -- ლეონარდო და ვინჩი როგორც ფიზიკოსი / ვ.პარკაძე -- წყალბადის ზეჟანგის ჰომოგენური კინეტიკა ტუტე არეში / კ.ცაგარელი და სხვა -- აირად ფაზაში პარაფორმალდეჰიდის თერმული დისოციაციის კინეტიკა / ქს.ლაბაძე და სხვა -- საქართველოს ზოგიერთი რაიონის კარტოფილის ქიმიური გამოკვლევა / ნ.ციციშვილი და სხვა -- დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთი მარცვლეული კუტურის ქიმიური გამიკვლევა / მ.ბექაია და სხვა -- ტრაგაკანტის გუმფისის შემადგენლობის შესწავლა / შ.შარაშენიძე და სხვა -- ტყვიის ჰიდროსუსპენზიებით იონური სორბციის საკითხისათვის / ა.ვარდუკაძე -- ფლუორი საქართველოს მინერალურ ობიექტებში / ი.მოსეშვილი და სხვა -- ნავთობში ჰალოიდების შემცველობისა და მათი განსაზღვრის მეთოდიკის შესახებ / ვ.ხუხია -- საქართველოში ამიერკავკასიის ჯიქის (Pardus pardus tullianus valec) გავრცელების საკითხისათვის / არჩ.ჯანაშვილი -- სამგორის წყალსატევების ფაუნის შესწავლისათვის / ლ.კუტუბიძე -- მასალები სამგორის ველის მოლუსკების შესწავლისათვის / გრ.ჯაველიძე -- ჰიბრიდული ორგანიზმის ბუნებისათვის ციკლურობის მიხედვით და ამ ციკლურობის კავშირის შესახებ ზოგიერთი ფერმენტის აქტიურობასთან აბრეშუმის ჭიისა (Bombux mori L) / გ.პაპალაშვილი -- მდინარე რიონის მარცხენა შენაკადების იხთიოფაუნის შესწავლისათვის / ვ.ტეშელაშვილი -- დედა ორგანიზმის უპირატესი გავლენა შთამომავლობაზე აბრეშუმის ჭიაში (Bombux mori L) / ი.ახალაია -- ვაზის ლოკოკინის (Helix atrolabida, H. taurica, H,buchi) ცენტრალური კოორდინაციის ბუნების შესახებ / მ.გოგავა -- კახეთის ნათელი ტყეების ნიადაგები / მ.საბაშვილი და სხვა -- ღვარცოფების გამომწვევი მთავარი ფაქტორები მდ.დურუჯის აუზში / თ.კიკალიშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ბიოლოგია
მათემატიკა
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
00167654
003GUL
00520170906084315.0
035 . ‡a(GUL)66898
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi%20127/kupradze_shromebi_54/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
0800 . ‡a001:
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
1102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24510. ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского госуниверситета им. Сталина : ‡nტ. 54 / ‡cრედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
24611. ‡aТруды Тбилисского госуниверситета им. Сталина
260 . ‡aთბილისი : ‡bსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , ‡c1954.
300 . ‡a226 გვ.
4901 . ‡vსერია ტ.54
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
50500. ‡tლითიუმის მსგავსი ატომების ძირითადი მდგომარეობის ენერგია / ‡rგ.ვეფხვაძე -- ‡tსფეროსებური სხეულების სითხეში სოლისებური მოძრაობის სიმდგრადის შესახებ / ‡rნ.პატარაია -- ‡tლეონარდო და ვინჩი როგორც ფიზიკოსი / ‡rვ.პარკაძე -- ‡tწყალბადის ზეჟანგის ჰომოგენური კინეტიკა ტუტე არეში / ‡rკ.ცაგარელი და სხვა -- ‡tაირად ფაზაში პარაფორმალდეჰიდის თერმული დისოციაციის კინეტიკა / ‡rქს.ლაბაძე და სხვა -- ‡tსაქართველოს ზოგიერთი რაიონის კარტოფილის ქიმიური გამოკვლევა / ‡rნ.ციციშვილი და სხვა -- ‡tდასავლეთ საქართველოს ზოგიერთი მარცვლეული კუტურის ქიმიური გამიკვლევა / ‡rმ.ბექაია და სხვა -- ‡tტრაგაკანტის გუმფისის შემადგენლობის შესწავლა / ‡rშ.შარაშენიძე და სხვა -- ‡tტყვიის ჰიდროსუსპენზიებით იონური სორბციის საკითხისათვის / ‡rა.ვარდუკაძე -- ‡tფლუორი საქართველოს მინერალურ ობიექტებში / ‡rი.მოსეშვილი და სხვა -- ‡tნავთობში ჰალოიდების შემცველობისა და მათი განსაზღვრის მეთოდიკის შესახებ / ‡rვ.ხუხია -- ‡tსაქართველოში ამიერკავკასიის ჯიქის (Pardus pardus tullianus valec) გავრცელების საკითხისათვის / ‡rარჩ.ჯანაშვილი -- ‡tსამგორის წყალსატევების ფაუნის შესწავლისათვის / ‡rლ.კუტუბიძე -- ‡tმასალები სამგორის ველის მოლუსკების შესწავლისათვის / ‡rგრ.ჯაველიძე -- ‡tჰიბრიდული ორგანიზმის ბუნებისათვის ციკლურობის მიხედვით და ამ ციკლურობის კავშირის შესახებ ზოგიერთი ფერმენტის აქტიურობასთან აბრეშუმის ჭიისა (Bombux mori L) / ‡rგ.პაპალაშვილი -- ‡tმდინარე რიონის მარცხენა შენაკადების იხთიოფაუნის შესწავლისათვის / ‡rვ.ტეშელაშვილი -- ‡tდედა ორგანიზმის უპირატესი გავლენა შთამომავლობაზე აბრეშუმის ჭიაში (Bombux mori L) / ‡rი.ახალაია -- ‡tვაზის ლოკოკინის (Helix atrolabida, H. taurica, H,buchi) ცენტრალური კოორდინაციის ბუნების შესახებ / ‡rმ.გოგავა -- ‡tკახეთის ნათელი ტყეების ნიადაგები / ‡rმ.საბაშვილი და სხვა -- ‡tღვარცოფების გამომწვევი მთავარი ფაქტორები მდ.დურუჯის აუზში / ‡rთ.კიკალიშვილი.
6102 . ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aბიოლოგია
65024. ‡aმათემატიკა
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
7101 . ‡aკეცხოველი ნ., ‡eრედაქტორი
901 . ‡a67654 ‡b ‡c67654 ‡tbiblio

Additional Resources