Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 55 / რედაქტორი: ნ.კეცხოველი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.55 900000911472 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.55 900000911474 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.55 900000911475 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.55 900000911476 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.55 900000911477 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.55 900000911478 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.55 900000911479 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1954/ტ.55 900000911480 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 001: არმენოლოგია 900001782679 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 11641 გ. ახვლედიანის კოლექცია 900000948137 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 388 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1954.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი ი.ბ.სტალინი მწარმოებლურ ძალათა ურთიერთობათა დიალექტიკის შესახებ / გ. გამსახურდია -- ფსიქოლოგიურისა და ლოგიკურ-ჭეშმარიტის მომენტთა ურთიერთობის საკითხისათვის აზროვნებაში / ზ. კაკაბაძე -- პედაგოგიკის ფიზიოლოგიასთან კავშირის შესახებ / დ. ყიფშიძე და სხვა -- სოფლის მეურნეობის დაგეგმვის გაუმჯობესების საკითხისათვის / ნ. იაშვილი -- ხელფასი სოციალიზმის დროს / ი. გურგენიძე -- ქართლ-კახეთის ფინანსები XVIIIსაუკუნეში (1701-1761)წწ / ნ. ქოიავა -- ინგლისი და სფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუცია / გ. კიღურაძე -- შარლ დანტონის პროექტი და მოხსენება საფრანგეთის სათემო მიწების ლოკვიდაციის შესახებ, წარდგენილი 1792 წელს სამიწადმოქმედო კომიტეტში / ალ. ნამორაძე -- ფონების პრობლემა საბჭოთა ენათმეცნიერებაში / ს. ჟღენტი -- ანდიური ენის კოლოკავები / ილ. ცერცვაძე -- წალკის თურქულენოვან მოსახლეთა მეტყველების ზოგი სინტაქსური თავისებურების შესახებ / ელ. გუდიაშვილი -- რიცხვითი სახელები რუსულსა და ქართულ ენაში / გ. გოლეთიანი -- ფონემა და მისი სახეცვლილებანი / თ. ბელინსკაია -- ვითარების გარემოებითი დამოკიდებული წინადადებანი ნ.ვ.გოგოლის მიხედვით / თ. მრევლიშვილი -- ალექსანდრე ჭავჭავაძის ენის თავისებურებანი / ივ. ქავთარაძე -- ლ.ტოლსტოის თხზულებათა პირველი თარგმანები / ნ.ორლივსკაია-- ილია ჭავჭავაძე და ხალხური შემოქმედება / ქს.სიხარულიძე -- გაზეთი " დროება" ი.ს.ტურგენევის შესახებ / ვ. ნათაძე -- "ვეფხისტყაოსნის" ახალი გამოცემის გამო / ლ. მენაბდე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ენათმეცნიერება
ისტორია
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources