Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 61 / რედაქტორი: ვ.კუპრაძე; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 0პ-345/1956/ტ.61 900001002772 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 0პ-345/1956/ტ.61 900001002773 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 0პ-345/1956/ტ.61 900001002774 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 0პ-345/1956/ტ.61 900001002775 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 0პ-345/1956/ტ.61 900001002776 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 0პ-345/1956/ტ.61 900001002777 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 0პ-345/1956/ტ.61 900001002778 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 0პ-345/1956/ტ.61 900001002779 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 0პ-345/1956/ტ.61 900001002780 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 001: არმენოლოგია 900001782682 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 313 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1956.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი ანალოგია საბჭოთა სისხლის სამართალში / სამართლის წყაროს ცნება საბჭოთა სამართლის მეცნიერების მიხედვით / ალ.ვაჩეიშვილი -- საზოგადოებრივი წარმოების ორ ქვედანაყოფს შორის თანაფარდობის საკითხისათვის / გ.ჭანუყვაძე -- ფრიდრიხ ენგელსის ფილოსოფიურ შეხედულებათა განვითარება 1838-1845 წლებში / ვ.კალანდარიშვილი -- გამოჩენილი ფრანგი მოაზროვნე (შ.ლ.მონტესკის გარდაცვალებიდან 200 წლისთავის გამო) / ა.გელაშვილი -- ბიზანტია-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან / ვ.კოპალიანი -- რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან / ვ.მაჭარაძე -- დანტე როგორც "შუასაუკუნეთა უკანასკნელი და ახალი დროის პირველი პოეტი " / ო.ჯინორია -- დემოკრატიული მიმდინარეობა ირანის თანამედროვე პროზაში / ლ.ფაღავა -- ა.პუშკინის სონეტის "Суровый Дант"-ის შესახებ / გ,გიგოლოვი -- როგორ აღინიშნება "სიმწარის" ცნება მეგრულში ? / ვ.ბერიძე -- ნაწევარი ძველ ქართულში / ი.იმნაიშვილი -- თანამედროვე რუსული ენის არსებითი სახელების ფუძის ბოლოკიდურ რბილ თანხმოვანთა შესახებ ბრუნვათა ფორმებში / თ.ბელინსკაია -- საკუთარი სახელები ა.პ.ჩეხოვის მოთხრობებში / დ.მგელაძე და სხვა -- მ.შოლოხოვის "წყნარი დონის" ზოგიერთი ენობრივი თავისებურებანი / ა.ხიდეშელი -- რატომ იყენებს II ბრძანებითი წყვეტილის ფუძეს / ფ.ერთელიშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ისტორია
ენათმეცნიერება
სამართალმცოდნეობა
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
00168483
003GUL
00520161108065302.0
035 . ‡a(GUL)68197
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi%20127/kupradze_shromebi_61/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
0800 . ‡a001:
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
1102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24510. ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ‡nტ. 61 / ‡cრედაქტორი: ვ.კუპრაძე; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
24611. ‡aТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина
260 . ‡aთბილისი : ‡bსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , ‡c1956.
300 . ‡a313 გვ.
4901 . ‡vსერია ტ.61
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
50500. ‡tანალოგია საბჭოთა სისხლის სამართალში / ‡ქთ.წერეთელი -- ‡tსამართლის წყაროს ცნება საბჭოთა სამართლის მეცნიერების მიხედვით / ‡rალ.ვაჩეიშვილი -- ‡tსაზოგადოებრივი წარმოების ორ ქვედანაყოფს შორის თანაფარდობის საკითხისათვის / ‡rგ.ჭანუყვაძე -- ‡tფრიდრიხ ენგელსის ფილოსოფიურ შეხედულებათა განვითარება 1838-1845 წლებში / ‡rვ.კალანდარიშვილი -- ‡tგამოჩენილი ფრანგი მოაზროვნე (შ.ლ.მონტესკის გარდაცვალებიდან 200 წლისთავის გამო) / ‡rა.გელაშვილი -- ‡tბიზანტია-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან / ‡rვ.კოპალიანი -- ‡tრუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან / ‡rვ.მაჭარაძე -- ‡tდანტე როგორც "შუასაუკუნეთა უკანასკნელი და ახალი დროის პირველი პოეტი " / ‡rო.ჯინორია -- ‡tდემოკრატიული მიმდინარეობა ირანის თანამედროვე პროზაში / ‡rლ.ფაღავა -- ‡tა.პუშკინის სონეტის "Суровый Дант"-ის შესახებ / ‡rგ,გიგოლოვი -- ‡tროგორ აღინიშნება "სიმწარის" ცნება მეგრულში ? / ‡rვ.ბერიძე -- ‡tნაწევარი ძველ ქართულში / ‡rი.იმნაიშვილი -- ‡tთანამედროვე რუსული ენის არსებითი სახელების ფუძის ბოლოკიდურ რბილ თანხმოვანთა შესახებ ბრუნვათა ფორმებში / ‡rთ.ბელინსკაია -- ‡tსაკუთარი სახელები ა.პ.ჩეხოვის მოთხრობებში / ‡rდ.მგელაძე და სხვა -- ‡tმ.შოლოხოვის "წყნარი დონის" ზოგიერთი ენობრივი თავისებურებანი / ‡rა.ხიდეშელი -- ‡tრატომ იყენებს II ბრძანებითი წყვეტილის ფუძეს / ‡rფ.ერთელიშვილი.
6102 . ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aისტორია
65024. ‡aენათმეცნიერება
65024. ‡aსამართალმცოდნეობა
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
7101 . ‡aკუპრაძე ვ., ‡eრედაქტორი
830 . ‡aმ.ლორთქიფანიძის კოლექცია.
901 . ‡a68483 ‡b ‡c68483 ‡tbiblio

Additional Resources