Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 62 / რედაქტორი: ვ.კუპრაძე; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002781 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002782 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002783 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002784 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002785 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002786 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002787 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002788 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1957/ტ.62 900001002789 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 324 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1957.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი პეტრე გრიგოლის-ძე მელიქიშვილი ...IX-XIV / მოგონებები პეტრე გრიგოლოის-ძე მელიქიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ XV-XXIV / ნ.ლანგე -- BeH + სისტემის წმინდა იონური მდგომარეობის ქვანტურ-მექანიკური გამოკვლევა / გ.ვეფხვაძე -- ენერგიის და მუშაობის მინიმალურობის ზოგიერთი თვისების შესახებ / ვ.ქირია -- დისლოკაცითა დინამიკურ თვისებების შესახებ / ო.მღებრიანი -- F ცენტრის თეორიისათვის ტუტეჰალოგენურ კრისტალებში / ი.ჩხარტიშვილი -- დამუხტული ნაწილაკის დრეკადი გაბნევა კულონურ ველში / ა.პატარაია -- დეიტონებით და ტრიტონებით გამწვეული რეაქციები ზიგიერთ მსუბუქ ბირთვებზე / თ.კოპალეიშვილი -- ატომგულის ელექტროდეზინტეგრაცია გარსული მოდელის თანახმად / მ.კობიაშვილი -- გაბნევის ამოცანის ამოხსნის ერთი ვარიაციული მეთოდის შესახებ / გ.ქანთარი -- რეზერვირების თეორიისათვის.-კავშიგაბმულობის არხის გამტარუნარიანობის შესახებ / შ.ბებიაშვილი -- ექსიტონის მიკროთეორია ტუტე-ჰალოგენურ კრისტალებში / ავთ.ცერცვაძე -- გუმბრინისა და ასკანიტის როგორც მადეჰიდრატირებული,მაიზომერირებული და მაალკილირებელი კონტაქტების გამოკვლევა / ქ.არეშიძე და სხვა -- მეთილეთილფურილბუტინდიოლის და დიიზოპროპილფურილბუტინდიოლის კატალიზური ჰიდრირება / შ.მიქაძე და სხვა -- ქრომატოგრაფიული მეთოდი თვისებით ანალიზში ზოგიერთი ორგანული რეაქტივის გამოყენებით / კ.გამსახურდია და სხვა -- გამხსნელის გავლენა ძმარმჟავა-ეთილის ეთერის წარმოქმნის რეაქციის კინეტიკაზე / ქ.აბაშიძე და სხვა -- დიდი-ლილოს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ნარჩენი პროდუქტების თერმული კრეკინგი ბენზინის მაქსიმალური გამოსავლიანობის მისაღებად / გ.ყაჭეიშვილი -- ჩუნეშის ბენტონიტური თიხის სორბციული თვისებები (სტატისტიკურ პირობებში) / ვ.ბრეგვაძე -- ზოგიერთი თანამედროვე გეომორფოლოგიური პროცესები მდ.იორის აუზის ზემო ნაწილში / ვ.ლეჟავა -- ტყვიის საბადოს გეოლოგიური ასაკის დადგენა მასსპექტრომეტრული ანალიზი მეთოდით / გ.მთვრალაშვილი და სხვა -- ქართული ჯიშის ცხვრის მატყლის ზრდის ინტენსიურობის შესწავლა / გ.პაპალაშვილი -- აზოტობაქტერის გავრცელება სხვადასხვა ნიადაგსა და ზოგიერთი მცენარის რიზოსფეროში / ნ.ჭიქაშუა -- გვარ Rudus L-ის ახალი სახეობანი საქართველოდან / ქ.სანაძე -- მდინარე ივრის მიკროფაუნის შესწავლისათვის / ლ.კუტუბიძე -- მასალები შირაქ-ალაზნის ველის ორნითოფაუნის შესწავლისათვის / არჩ.ჯანაშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ქიმია
ბიოლოგია
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
00168575
003GUL
00520161108065103.0
035 . ‡a(GUL)68352
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi%20127/kupradze_shromebi_62/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
0800 . ‡a001:
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
1102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24510. ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ‡nტ. 62 / ‡cრედაქტორი: ვ.კუპრაძე; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
24611. ‡aТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина
260 . ‡aთბილისი : ‡bსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , ‡c1957.
300 . ‡a324 გვ.
4901 . ‡vსერია ტ.62
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
50500. ‡tპეტრე გრიგოლის-ძე მელიქიშვილი ...IX-XIV / ‡ქნ.ციციშვილი -- ‡tმოგონებები პეტრე გრიგოლოის-ძე მელიქიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ XV-XXIV / ‡rნ.ლანგე -- ‡tBeH + სისტემის წმინდა იონური მდგომარეობის ქვანტურ-მექანიკური გამოკვლევა / ‡rგ.ვეფხვაძე -- ‡tენერგიის და მუშაობის მინიმალურობის ზოგიერთი თვისების შესახებ / ‡rვ.ქირია -- ‡tდისლოკაცითა დინამიკურ თვისებების შესახებ / ‡rო.მღებრიანი -- ‡t F ცენტრის თეორიისათვის ტუტეჰალოგენურ კრისტალებში / ‡rი.ჩხარტიშვილი -- ‡tდამუხტული ნაწილაკის დრეკადი გაბნევა კულონურ ველში / ‡rა.პატარაია -- ‡tდეიტონებით და ტრიტონებით გამწვეული რეაქციები ზიგიერთ მსუბუქ ბირთვებზე / ‡rთ.კოპალეიშვილი -- ‡tატომგულის ელექტროდეზინტეგრაცია გარსული მოდელის თანახმად / ‡rმ.კობიაშვილი -- ‡tგაბნევის ამოცანის ამოხსნის ერთი ვარიაციული მეთოდის შესახებ / ‡rგ.ქანთარი -- ‡tრეზერვირების თეორიისათვის.-კავშიგაბმულობის არხის გამტარუნარიანობის შესახებ / ‡rშ.ბებიაშვილი -- ‡tექსიტონის მიკროთეორია ტუტე-ჰალოგენურ კრისტალებში / ‡rავთ.ცერცვაძე -- ‡tგუმბრინისა და ასკანიტის როგორც მადეჰიდრატირებული,მაიზომერირებული და მაალკილირებელი კონტაქტების გამოკვლევა / ‡rქ.არეშიძე და სხვა -- ‡tმეთილეთილფურილბუტინდიოლის და დიიზოპროპილფურილბუტინდიოლის კატალიზური ჰიდრირება / ‡rშ.მიქაძე და სხვა -- ‡tქრომატოგრაფიული მეთოდი თვისებით ანალიზში ზოგიერთი ორგანული რეაქტივის გამოყენებით / ‡rკ.გამსახურდია და სხვა -- ‡tგამხსნელის გავლენა ძმარმჟავა-ეთილის ეთერის წარმოქმნის რეაქციის კინეტიკაზე / ‡rქ.აბაშიძე და სხვა -- ‡tდიდი-ლილოს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ნარჩენი პროდუქტების თერმული კრეკინგი ბენზინის მაქსიმალური გამოსავლიანობის მისაღებად / ‡rგ.ყაჭეიშვილი -- ‡tჩუნეშის ბენტონიტური თიხის სორბციული თვისებები (სტატისტიკურ პირობებში) / ‡rვ.ბრეგვაძე -- ‡tზოგიერთი თანამედროვე გეომორფოლოგიური პროცესები მდ.იორის აუზის ზემო ნაწილში / ‡rვ.ლეჟავა -- ‡tტყვიის საბადოს გეოლოგიური ასაკის დადგენა მასსპექტრომეტრული ანალიზი მეთოდით / ‡rგ.მთვრალაშვილი და სხვა -- ‡tქართული ჯიშის ცხვრის მატყლის ზრდის ინტენსიურობის შესწავლა / ‡rგ.პაპალაშვილი -- ‡tაზოტობაქტერის გავრცელება სხვადასხვა ნიადაგსა და ზოგიერთი მცენარის რიზოსფეროში / ‡rნ.ჭიქაშუა -- ‡tგვარ Rudus L-ის ახალი სახეობანი საქართველოდან / ‡rქ.სანაძე -- ‡tმდინარე ივრის მიკროფაუნის შესწავლისათვის / ‡rლ.კუტუბიძე -- ‡tმასალები შირაქ-ალაზნის ველის ორნითოფაუნის შესწავლისათვის / ‡rარჩ.ჯანაშვილი.
6102 . ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aქიმია
65024. ‡aბიოლოგია
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
7101 . ‡aკუპრაძე ვ., ‡eრედაქტორი
901 . ‡a68575 ‡b ‡c68575 ‡tbiblio

Additional Resources