Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 63 / რედაქტორი: ვ.კუპრაძე; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 12 of 12 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 12 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი ჯაფ-2438 900001876648 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002791 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002792 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002793 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002794 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002795 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002796 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002797 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002798 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002799 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 446 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1956.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი ქართული საზოგადოებრივ-ეკონომიური აზრის განვითარება ჟურნალ "საქართველოს მოამბეში" / ქართლ-კახეთის ფინანსები XVIII საუკუნეში (1701-1761წწ) / ნ.ქოიავა -- მატერიალური დაინტერესების პრინციპის როლი საკოლმეურნეო წარმოების განვითარებაში / ვ.ადვაძე -- მიწათმფლობელობის თიმარიოტული სისტემა როგორც სამხედრო-ფეოდალური ურთიერთობის საფუძველი ოსმალეთში / გ.ტივაძე -- ინდოეთში ლაშქრობის ერთი პროექტის საკითხისათვის / ვ.დონაძე -- ბულგარელი ხალხის ბრძოლა თურქ დამპყრობელთა წინააღმდეგ XV-XVI სს. / კ.მეშველიანი -- არქეოლოგიური გათხრები სოფ.არკნეთში / ო.ჯაფარიძე -- არისტოტელეს მსჯელობის თეორია / ნ.კიკვაძე -- განქორწინების წესი ფეოდალურ საქართველოში / გ.ნადარეიშვილი -- ლალიონის შემოქმედება / ვ.ცისკარიძე -- ჰომეროსის წინადროინდელი პოეზიის საკითხისათვის / ნ.კეჭაღმაძე -- ფრანგი არმენისტები XIX საუკუნის პირველი ნახევრისა საქართველოს საარქივო მასალებით / ლეონ მელიქსედ-ბეგი -- ბელინსკი ინგლისელი მწერლების შესახებ / თ.ამირაჯიბი -- "ცოდნის" აღმნიშვნელი ზოგი გუძე იბერიულ-კავკასიურ ენებში / ი.ცეცრვაძე -- -ბი სუფიქსი ბაცბურში / კ.ჭრელაშვილი -- კავშირი "ибо"გოგოლის თხზულებებში / თ.მრევლიშვილი -- მართვვის თავისებურებანი ა.ჩეხოვის ნაწარმოებების მიხედვით / ვ.ჟიდკო -- ჩართულ წინადადებათა საკითხისათვის თანამედროვე რუსულ ენაში / ლ.ხატიაშვილი -- მიზნობრივი დამოკიდებულების გამო. ხატვა ძეგლში "Повест ьвременных лет"/ მ.მულკიჯანიანი -- პროფ.ე.ჰონიგმანი პეტრე იბერიელისა და ფსევდო-დიონისე არეოპაგელის თხზულებათა შესახებ / კ.კეკელიძე -- ვ.ა.არტიმოვი. Экспериментальная фонетика / სერგი ჟღენტი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ისტორია
ლიტერატურათმცოდნეობა
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources