Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 98

სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 63 / რედაქტორი: ვ.კუპრაძე; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 12 of 12 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 12 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი ჯაფ-2438 900001876648 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002791 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002792 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002793 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002794 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002795 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002796 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002797 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002798 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1956/ტ.63 900001002799 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 446 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1956.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი ქართული საზოგადოებრივ-ეკონომიური აზრის განვითარება ჟურნალ "საქართველოს მოამბეში" / ქართლ-კახეთის ფინანსები XVIII საუკუნეში (1701-1761წწ) / ნ.ქოიავა -- მატერიალური დაინტერესების პრინციპის როლი საკოლმეურნეო წარმოების განვითარებაში / ვ.ადვაძე -- მიწათმფლობელობის თიმარიოტული სისტემა როგორც სამხედრო-ფეოდალური ურთიერთობის საფუძველი ოსმალეთში / გ.ტივაძე -- ინდოეთში ლაშქრობის ერთი პროექტის საკითხისათვის / ვ.დონაძე -- ბულგარელი ხალხის ბრძოლა თურქ დამპყრობელთა წინააღმდეგ XV-XVI სს. / კ.მეშველიანი -- არქეოლოგიური გათხრები სოფ.არკნეთში / ო.ჯაფარიძე -- არისტოტელეს მსჯელობის თეორია / ნ.კიკვაძე -- განქორწინების წესი ფეოდალურ საქართველოში / გ.ნადარეიშვილი -- ლალიონის შემოქმედება / ვ.ცისკარიძე -- ჰომეროსის წინადროინდელი პოეზიის საკითხისათვის / ნ.კეჭაღმაძე -- ფრანგი არმენისტები XIX საუკუნის პირველი ნახევრისა საქართველოს საარქივო მასალებით / ლეონ მელიქსედ-ბეგი -- ბელინსკი ინგლისელი მწერლების შესახებ / თ.ამირაჯიბი -- "ცოდნის" აღმნიშვნელი ზოგი გუძე იბერიულ-კავკასიურ ენებში / ი.ცეცრვაძე -- -ბი სუფიქსი ბაცბურში / კ.ჭრელაშვილი -- კავშირი "ибо"გოგოლის თხზულებებში / თ.მრევლიშვილი -- მართვვის თავისებურებანი ა.ჩეხოვის ნაწარმოებების მიხედვით / ვ.ჟიდკო -- ჩართულ წინადადებათა საკითხისათვის თანამედროვე რუსულ ენაში / ლ.ხატიაშვილი -- მიზნობრივი დამოკიდებულების გამო. ხატვა ძეგლში "Повест ьвременных лет"/ მ.მულკიჯანიანი -- პროფ.ე.ჰონიგმანი პეტრე იბერიელისა და ფსევდო-დიონისე არეოპაგელის თხზულებათა შესახებ / კ.კეკელიძე -- ვ.ა.არტიმოვი. Экспериментальная фонетика / სერგი ჟღენტი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ისტორია
ლიტერატურათმცოდნეობა
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
00168696
003GUL
00520220222102424.0
8564a. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi%20127/kupradze_shromebi_63/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
85640. ‡uhttps://ebooks.tsu.ge/ ‡yელექტრონული ვერსია
0800 . ‡a001:
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
1102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24510. ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ‡nტ. 63 / ‡cრედაქტორი: ვ.კუპრაძე; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
24611. ‡aТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина
260 . ‡aთბილისი : ‡bსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , ‡c1956.
300 . ‡a446 გვ.
4901 . ‡vსერია ტ.63
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
50500. ‡tქართული საზოგადოებრივ-ეკონომიური აზრის განვითარება ჟურნალ "საქართველოს მოამბეში" / ‡ქს.ბერაძე -- ‡tქართლ-კახეთის ფინანსები XVIII საუკუნეში (1701-1761წწ) / ‡rნ.ქოიავა -- ‡tმატერიალური დაინტერესების პრინციპის როლი საკოლმეურნეო წარმოების განვითარებაში / ‡rვ.ადვაძე -- ‡tმიწათმფლობელობის თიმარიოტული სისტემა როგორც სამხედრო-ფეოდალური ურთიერთობის საფუძველი ოსმალეთში / ‡rგ.ტივაძე -- ‡tინდოეთში ლაშქრობის ერთი პროექტის საკითხისათვის / ‡rვ.დონაძე -- ‡tბულგარელი ხალხის ბრძოლა თურქ დამპყრობელთა წინააღმდეგ XV-XVI სს. / ‡rკ.მეშველიანი -- ‡tარქეოლოგიური გათხრები სოფ.არკნეთში / ‡rო.ჯაფარიძე -- ‡tარისტოტელეს მსჯელობის თეორია / ‡rნ.კიკვაძე -- ‡tგანქორწინების წესი ფეოდალურ საქართველოში / ‡rგ.ნადარეიშვილი -- ‡tლალიონის შემოქმედება / ‡rვ.ცისკარიძე -- ‡tჰომეროსის წინადროინდელი პოეზიის საკითხისათვის / ‡rნ.კეჭაღმაძე -- ‡tფრანგი არმენისტები XIX საუკუნის პირველი ნახევრისა საქართველოს საარქივო მასალებით / ‡rლეონ მელიქსედ-ბეგი -- ‡tბელინსკი ინგლისელი მწერლების შესახებ / ‡rთ.ამირაჯიბი -- ‡t"ცოდნის" აღმნიშვნელი ზოგი გუძე იბერიულ-კავკასიურ ენებში / ‡rი.ცეცრვაძე -- ‡t-ბი სუფიქსი ბაცბურში / ‡rკ.ჭრელაშვილი -- ‡tკავშირი "ибо"გოგოლის თხზულებებში / ‡rთ.მრევლიშვილი -- ‡tმართვვის თავისებურებანი ა.ჩეხოვის ნაწარმოებების მიხედვით / ‡rვ.ჟიდკო -- ‡tჩართულ წინადადებათა საკითხისათვის თანამედროვე რუსულ ენაში / ‡rლ.ხატიაშვილი -- ‡tმიზნობრივი დამოკიდებულების გამო. ხატვა ძეგლში "Повест ьвременных лет"/ ‡rმ.მულკიჯანიანი -- ‡tპროფ.ე.ჰონიგმანი პეტრე იბერიელისა და ფსევდო-დიონისე არეოპაგელის თხზულებათა შესახებ / ‡rკ.კეკელიძე -- ‡tვ.ა.არტიმოვი. Экспериментальная фонетика / ‡rსერგი ჟღენტი.
6102 . ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aისტორია
65024. ‡aლიტერატურათმცოდნეობა
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
7101 . ‡aკუპრაძე ვ., ‡eრედაქტორი
830 0. ‡aლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია.
830 0. ‡aოთარ ჯაფარიძის კოლექცია.
901 . ‡a68696 ‡b ‡c68696 ‡tbiblio
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 98

Additional Resources