Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 69 / რედაქტორი: გ. ძოწენიძე; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 2143 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია. 900001275930 Stacks ხელმისაწვდომია -
« წინა 10

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 553[1] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1958.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი ილია ჭავჭავაძე - მწერალი და მოქალაქე / მიხ. ზანდუკელი -- ილია ჭავჭავაძე და ახალი ქართული სალიტერატურო ენა / ივ. გიგინეიშვილი -- ილია ჭავჭავაძე და ძველი ქართული მწერლობა / ლ. მენაბდე -- უცხოელი მწერლები ილია ჭავჭავაძის კონცეფციაში / შოთა რევიშვილი -- ილია ჭავჭავაძე და რუსი რევოლუციონერი დემოკრატები / ვ. ბახტაძე -- ილია ჭავჭავაძის ეკონომიური შეხედულებანი / სერგო ბერაძე -- ი. ჭავჭავაძისა და გრ. ორბელიანის საერთო შეხედულებანი ქართული სალიტერატურო ენის განვითარებაზე / ნ. გოგუაძე -- ილია ჭავჭავაძე - სიკვდილით დასჯის წინააღმდეგ მებრძოლი / ს. ჯორბენაძე -- ქართული დიალექტების წარმოთქმის თავისებურებათა შესწავლის ზოგიერთი საკითხი / სერგი ჟღენტი -- ხმოვანთა შესატყვისობის ისტორიიდან ქართველურ ენებში / გ. მაჭავარიანი -- ჭეშმარიტისა და სწორის განსხვავების საკითხისათვის / ნათელა კიკვაძე -- შემეცნების დიალექტიკური პროცესის ერთი თავისებურების შესახებ / დ. ქებურია -- ოვიდიუს ნაზონი საქართველოს შესახებ / ნ. კეჭაღმაძე -- მონების განთავისუფლების საკითხისათვის რომის იმპერიის დასაწყისში / რ. გოგოლაშვილი -- ვანტოზის დეკრეტები / გივი კიღურაძე -- უცნობი მასალები გაიოზ რექტორის შესახებ / ლეონ მელიქსეთ-ბეგი -- გლებ უსპენსკი და ნიკო ნიკოლაძე / ო. ბაქანიძე -- რთულ ქვეწყობილ წინადადებათა საკითხისათვის / თ. მრევლიშვილი -- მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა საქართველოში 1864-1920 წლებში / გ. მაზიაშვილი -- საქართველოს კვების მრეწველობა მეექვსე ხუთწლედში / კ. გაბუნია -- ირანის პროგრესული ლიტერატურის ისტორიიდან / თ. კეშელავა -- წიგნი ბურჟუაზიული პოლიტიკური ეკონომიის შესახებ / ივ. გურგენიძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ენათმეცნიერება
ლიტერატურათმცოდნეობა
ისტორია
ეკონომიკა > პოლიტეკონომია
პერიოდული გამოცემა

თქვენ ეძებთ გაერთიანებული კატალოგი -ში

<< წინა გვერდი თაროს დათვალიერება შემდეგი გვერდი >>
 
Go to record Известия древних писателей о Скифии и Кавказе: Указатели
რდ(III) 21410 გ.მელიქიშვილის კოლექცია
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III)
Go to record Биайнили (Урарту): история СССР-571
რდ(III) 21411 გ. მელიქიშვილის კოლექცია
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III)
Go to record საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ინსტიტუტებში დაცული დის...
რდ(III) 21412 გ.მელიქიშვილის კოლექცია
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III)
Go to record თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები =   Труды Тбилис...
რდ(III) 2142 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია.
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III)
Go to record სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომე...
რდ(III) 2143 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია.
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III)
Go to record თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები= Тбилисский госу...
რდ(III) 2144 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია.
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III)
Go to record საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე= Вестник Государств...
რდ(III) 2145 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია.
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III)
Go to record საქართველოს  მუზეუმის მოამბე=          Bulletin du musée d...
რდ(III) 2146 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია.
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III)
Go to record საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე= Вестник Государств...
რდ(III) 2147 ლ. მელიქსედ-ბეგის კოლექცია.
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III)

Additional Resources