Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 68 / რედაქტორი: მ.მირიანაშვილი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002836 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002837 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002838 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002839 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002840 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002841 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002842 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002843 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002844 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 261[1] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1959.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი ანტონ I-ის მიერ თარგმნილი "თეორიული ფიზიკა" და მისი კომენტარები 1-37 / ვ.პარკაძე -- სწრაფი ნუკლონების გაფანტვა მძიმე ატომბირთვებზე / ი.ვაშაკიძე -- კალციუმის იზოტოპების ატომბირთვების დონეთა სიმკვრივე დამოუკიდებელი ნაწილაკების მოდელის თანახმად / გ.ნიკობაძე -- ვაკანსიების წონასწორული რიცხვის შესახებ შერეულ კრისტალებში / ი.ჩხარტიშვილი -- "უმცირესი სიმძლავრის პრინციპის" გავრცელება არჩაკეტილ და არათავისუფალ სისტემებზე / ვ.ქირია-- რეაქციის ძალების თეორიისათვის / ვ.ქირია -- იზოტროპული დრეკადი ტანის მდგრადი რხევის შერეული სასაზღვრო ამოცანა კუთხიანი წირების მქონე ზედაპირისათვის / მ.ცანდეკოვი -- ანიზოტროპული დრეკადი ტანის თეორიის პირველი სასაზღვრო ამოცანა კუთხიანი წერტილების მქონე კონტურებისათვის (ორთოტროპიის შემთხვევა)/ / მ.ცანდეკოვი -- გამა-გამოსხივების მოქმედება რკინის კომპლექსურ შენაერთებში იზოტოპური გაცვლის რეაქციაზე / თ.ცეცხლაძე და სხვა-- ლაბორატორიული ტიპის ნეოტრონების წყარო / გ.მთვრალაშვილი -- მსუბუქი ელემენტების-წყალბადის, ნახშირბადისა და აზოტის იზოტოპების გავრცელება ზოგიერთ შენაერთებში / გ.მთვრალაშვილი -- კირკენდალის ეფექტის შესწავლის ახალი მეთოდი / ო.მღებრიანი-- მინერავების გავლენა შენადნობის განმკვრივებაზე / ი.ჩხაიძე -- ბლოკინგ-გენერატორის მუშაობის თვისობრივი და რაოდენობრივი ანალიზი / გ.ქევანიშვილი -- სიმეტრიული მულტივიბრატორის თეორიისათვის / გ.ქევანიშვილი -- სარეზერვო ელემენტების მიმდევრობითი ჩართვა / შ.ბებიაშვილი -- ელექტროენერგეტიკულ სისტემების რეზერვირების ზოგიერთი საკითხი / შ.ბებიაშვილი -- რთული სისტემის რემონტის დროის შესახებ / შ.ბებიაშვილი -- ნახევრადგამტარ ტრიოდზე აგებულ გენერატორის მუშაობის თეორუიისათვის / თ.ჟღენტი -- დედამიწის მაგნიტური ველის საუკუნებრივი ვარიაციის გამოკვლევის ზოგიერთი შედეგი / მ.ნოდია და სხვა -- ერთპუნქტიან ბირთვ-პალოტურ დაკვირვებათა დამუშავების ანალიზური მეთოდი და თეორია / ი.ქურდიანი -- სიმძიმის ძალის бΔg ვარიაციული ანომალიის ინტწერპრეტაცია უსასრულო გავრცელების ჰორიზონტული წრიული ცილინდრის შემთხვევაში / გ.მანაგაძე -- გრავიმეტრიის შებრუნებული ამოცანის ამოხსნის ერთი ანალიზური ხერხის შესახებ / გ.მანაგაძე -- სიმძიმის ძალის бΔg ვარიაციული ანომალიის გრაფიკული ხერხით ინტერპრეტაციის საკითხისათვის / გ.მანაგძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ფიზიკა
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources