Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 68 / რედაქტორი: მ.მირიანაშვილი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002836 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002837 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002838 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002839 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002840 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002841 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002842 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002843 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.68 900001002844 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 261[1] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1959.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი ანტონ I-ის მიერ თარგმნილი "თეორიული ფიზიკა" და მისი კომენტარები 1-37 / ვ.პარკაძე -- სწრაფი ნუკლონების გაფანტვა მძიმე ატომბირთვებზე / ი.ვაშაკიძე -- კალციუმის იზოტოპების ატომბირთვების დონეთა სიმკვრივე დამოუკიდებელი ნაწილაკების მოდელის თანახმად / გ.ნიკობაძე -- ვაკანსიების წონასწორული რიცხვის შესახებ შერეულ კრისტალებში / ი.ჩხარტიშვილი -- "უმცირესი სიმძლავრის პრინციპის" გავრცელება არჩაკეტილ და არათავისუფალ სისტემებზე / ვ.ქირია-- რეაქციის ძალების თეორიისათვის / ვ.ქირია -- იზოტროპული დრეკადი ტანის მდგრადი რხევის შერეული სასაზღვრო ამოცანა კუთხიანი წირების მქონე ზედაპირისათვის / მ.ცანდეკოვი -- ანიზოტროპული დრეკადი ტანის თეორიის პირველი სასაზღვრო ამოცანა კუთხიანი წერტილების მქონე კონტურებისათვის (ორთოტროპიის შემთხვევა)/ / მ.ცანდეკოვი -- გამა-გამოსხივების მოქმედება რკინის კომპლექსურ შენაერთებში იზოტოპური გაცვლის რეაქციაზე / თ.ცეცხლაძე და სხვა-- ლაბორატორიული ტიპის ნეოტრონების წყარო / გ.მთვრალაშვილი -- მსუბუქი ელემენტების-წყალბადის, ნახშირბადისა და აზოტის იზოტოპების გავრცელება ზოგიერთ შენაერთებში / გ.მთვრალაშვილი -- კირკენდალის ეფექტის შესწავლის ახალი მეთოდი / ო.მღებრიანი-- მინერავების გავლენა შენადნობის განმკვრივებაზე / ი.ჩხაიძე -- ბლოკინგ-გენერატორის მუშაობის თვისობრივი და რაოდენობრივი ანალიზი / გ.ქევანიშვილი -- სიმეტრიული მულტივიბრატორის თეორიისათვის / გ.ქევანიშვილი -- სარეზერვო ელემენტების მიმდევრობითი ჩართვა / შ.ბებიაშვილი -- ელექტროენერგეტიკულ სისტემების რეზერვირების ზოგიერთი საკითხი / შ.ბებიაშვილი -- რთული სისტემის რემონტის დროის შესახებ / შ.ბებიაშვილი -- ნახევრადგამტარ ტრიოდზე აგებულ გენერატორის მუშაობის თეორუიისათვის / თ.ჟღენტი -- დედამიწის მაგნიტური ველის საუკუნებრივი ვარიაციის გამოკვლევის ზოგიერთი შედეგი / მ.ნოდია და სხვა -- ერთპუნქტიან ბირთვ-პალოტურ დაკვირვებათა დამუშავების ანალიზური მეთოდი და თეორია / ი.ქურდიანი -- სიმძიმის ძალის бΔg ვარიაციული ანომალიის ინტწერპრეტაცია უსასრულო გავრცელების ჰორიზონტული წრიული ცილინდრის შემთხვევაში / გ.მანაგაძე -- გრავიმეტრიის შებრუნებული ამოცანის ამოხსნის ერთი ანალიზური ხერხის შესახებ / გ.მანაგაძე -- სიმძიმის ძალის бΔg ვარიაციული ანომალიის გრაფიკული ხერხით ინტერპრეტაციის საკითხისათვის / გ.მანაგძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ფიზიკა
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
00169068
003GUL
00520201202204310.0
035 . ‡a(GUL)68995
85640. ‡uhttps://ebooks.tsu.ge/authorization-menu/books-2#tab-12 ‡yელექტრონული ვერსია
0800 . ‡a001:
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
1102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24510. ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ‡nტ. 68 / ‡cრედაქტორი: მ.მირიანაშვილი; ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
24611. ‡aТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина
260 . ‡aთბილისი : ‡bსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , ‡c1959.
300 . ‡a261[1] გვ.
490 . ‡aფიზიკის მეცნიერებათა სერია: ‡vI
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
50500. ‡tანტონ I-ის მიერ თარგმნილი "თეორიული ფიზიკა" და მისი კომენტარები 1-37 / ‡rვ.პარკაძე -- ‡tსწრაფი ნუკლონების გაფანტვა მძიმე ატომბირთვებზე / ‡rი.ვაშაკიძე -- ‡tკალციუმის იზოტოპების ატომბირთვების დონეთა სიმკვრივე დამოუკიდებელი ნაწილაკების მოდელის თანახმად / ‡rგ.ნიკობაძე -- ‡tვაკანსიების წონასწორული რიცხვის შესახებ შერეულ კრისტალებში / ‡rი.ჩხარტიშვილი -- ‡t"უმცირესი სიმძლავრის პრინციპის" გავრცელება არჩაკეტილ და არათავისუფალ სისტემებზე / ‡rვ.ქირია-- ‡tრეაქციის ძალების თეორიისათვის / ‡rვ.ქირია -- ‡tიზოტროპული დრეკადი ტანის მდგრადი რხევის შერეული სასაზღვრო ამოცანა კუთხიანი წირების მქონე ზედაპირისათვის / ‡rმ.ცანდეკოვი -- ‡tანიზოტროპული დრეკადი ტანის თეორიის პირველი სასაზღვრო ამოცანა კუთხიანი წერტილების მქონე კონტურებისათვის (ორთოტროპიის შემთხვევა)/ / ‡rმ.ცანდეკოვი -- ‡tგამა-გამოსხივების მოქმედება რკინის კომპლექსურ შენაერთებში იზოტოპური გაცვლის რეაქციაზე / ‡rთ.ცეცხლაძე და სხვა-- ‡tლაბორატორიული ტიპის ნეოტრონების წყარო / ‡rგ.მთვრალაშვილი -- ‡tმსუბუქი ელემენტების-წყალბადის, ნახშირბადისა და აზოტის იზოტოპების გავრცელება ზოგიერთ შენაერთებში / ‡rგ.მთვრალაშვილი -- ‡tკირკენდალის ეფექტის შესწავლის ახალი მეთოდი / ‡rო.მღებრიანი-- ‡tმინერავების გავლენა შენადნობის განმკვრივებაზე / ‡rი.ჩხაიძე -- ‡tბლოკინგ-გენერატორის მუშაობის თვისობრივი და რაოდენობრივი ანალიზი / ‡rგ.ქევანიშვილი -- ‡tსიმეტრიული მულტივიბრატორის თეორიისათვის / ‡rგ.ქევანიშვილი -- ‡tსარეზერვო ელემენტების მიმდევრობითი ჩართვა / ‡rშ.ბებიაშვილი -- ‡tელექტროენერგეტიკულ სისტემების რეზერვირების ზოგიერთი საკითხი / ‡rშ.ბებიაშვილი -- ‡tრთული სისტემის რემონტის დროის შესახებ / ‡rშ.ბებიაშვილი -- ‡tნახევრადგამტარ ტრიოდზე აგებულ გენერატორის მუშაობის თეორუიისათვის / ‡rთ.ჟღენტი -- ‡tდედამიწის მაგნიტური ველის საუკუნებრივი ვარიაციის გამოკვლევის ზოგიერთი შედეგი / ‡rმ.ნოდია და სხვა -- ‡tერთპუნქტიან ბირთვ-პალოტურ დაკვირვებათა დამუშავების ანალიზური მეთოდი და თეორია / ‡rი.ქურდიანი -- ‡tსიმძიმის ძალის бΔg ვარიაციული ანომალიის ინტწერპრეტაცია უსასრულო გავრცელების ჰორიზონტული წრიული ცილინდრის შემთხვევაში / ‡rგ.მანაგაძე -- ‡tგრავიმეტრიის შებრუნებული ამოცანის ამოხსნის ერთი ანალიზური ხერხის შესახებ / ‡rგ.მანაგაძე -- ‡tსიმძიმის ძალის бΔg ვარიაციული ანომალიის გრაფიკული ხერხით ინტერპრეტაციის საკითხისათვის / ‡rგ.მანაგძე.
6102 . ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aფიზიკა
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
8101 . ‡aმირიანაშვილი, მ., ‡eრედაქტორი
901 . ‡a69068 ‡b ‡c69068 ‡tbiblio

Additional Resources