Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 70 / რედაქტორი: ნ. კეცხოველი; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002854 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002855 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002856 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002857 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002858 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002859 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002860 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002861 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002867 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 326[1] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1959.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი კავკასიის სოჭის ზოგიერთი ბიოლოგიური თავისებურების საკითხისათვის / ვ.მირზაშვილი -- გვარ Acer L-ის ორი ახალი სახეობა დასავლეთ საქართველოდან / ქ.გაჩეჩილაძე -- თბილისის ყოფილი მლაშე ტბების ტაფონის მცენარეულობა / ა.ერქომაიშვილი -- მასალები ლისის ტბის კაჟოვან წყალმცენარეთა შესწავლისათვის/ თ.ჯიბლაძე -- ჭაობის ზოგიერთი მცენარის ფესვთა სისტემა ანატომიური და ორგანოგრაფიული აღნაგობის შესწავლისათვის/ ელ.მახარაშვილი -- ცენტრალური კავკასიონის აღმოსავლეთ ნაწილის ბრიოფლორა / ი.დილევსკაია -- მზესუმზირისა და მიწავაშლის ნამყენების დახასიათებისათვის / ქ.ცხაკაია დასხვა -- მასალები მთიბავების (Opiliones) სახებრივი შედგენილობისა და გავრცელების შესწავლისათვის საქართველოში / თ.მხეიძე-- ბათუმისა და ქედის რაიონების მტკნარი წყლის მოლუსკთა გამოკვლევა / გრ.ჯაველიძე -- თებერდის ნაკრძალში აკლიმატიზირებული ალტაური ციყვის (Sciurus algaris Serebr) რაოდენობრივი აღრიცხვა / დ.მელაძე -- საქართველოში გავრცელებული გარეული ღორისა და სვანური შინაური პრიმიტიული ღორის კრანიოლოგიური შესწავლისათვის / / პ.ხელაძე -- ზოგიერთი ცნობა შავი ზღვის ორაგულის განვითარების შესახებ / ლ.ნათაძე -- ვაზის ლოკოკინის ცენტრალური კოორდინაციის ბუნების შესახებ / მ.გოგავა -- აგზნებისა და შეკავების პროცესების შესწავლა მდინარის კიბოს მარწუხის ნერვ-კუნთის პრეპარატში / თ.ონიანი -- აბრეშუმის ჭიის ზრდა-განვითარების თავისებურებანი გრენის ინკუბაციის ცვლად ტემპერატურულ პირობებში / ი.ახალაია-- ზოგიერთი მონაცემი კორელაციურ კავშირებზე ქართულ ცხვარში / გ.საგინაძე -- ლისი ტბის ზოოპლანქტონი / ლ.კუტუბიძე და სხვა-- ეპითელის ფუნქციური ცვლილებები შარდის ბუშტის ავსების და დაცარიელების დროს / ა.ლეჟავა -- ქართული ჯიშის ცხვრის მატყლის სიხშირის შესწავლა / გ.პაპალაშვილი -- ექსტროპირებული შარდის ბუშტის ეპითელის რეაქტიული ცვლილებები / ა.ლეჟავა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ბიოლოგია
ეკონომიკა > პოლიტეკონომია
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources