Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 70 / რედაქტორი: ნ. კეცხოველი; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002854 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002855 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002856 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002857 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002858 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002859 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002860 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002861 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.70 900001002867 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 326[1] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1959.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი კავკასიის სოჭის ზოგიერთი ბიოლოგიური თავისებურების საკითხისათვის / ვ.მირზაშვილი -- გვარ Acer L-ის ორი ახალი სახეობა დასავლეთ საქართველოდან / ქ.გაჩეჩილაძე -- თბილისის ყოფილი მლაშე ტბების ტაფონის მცენარეულობა / ა.ერქომაიშვილი -- მასალები ლისის ტბის კაჟოვან წყალმცენარეთა შესწავლისათვის/ თ.ჯიბლაძე -- ჭაობის ზოგიერთი მცენარის ფესვთა სისტემა ანატომიური და ორგანოგრაფიული აღნაგობის შესწავლისათვის/ ელ.მახარაშვილი -- ცენტრალური კავკასიონის აღმოსავლეთ ნაწილის ბრიოფლორა / ი.დილევსკაია -- მზესუმზირისა და მიწავაშლის ნამყენების დახასიათებისათვის / ქ.ცხაკაია დასხვა -- მასალები მთიბავების (Opiliones) სახებრივი შედგენილობისა და გავრცელების შესწავლისათვის საქართველოში / თ.მხეიძე-- ბათუმისა და ქედის რაიონების მტკნარი წყლის მოლუსკთა გამოკვლევა / გრ.ჯაველიძე -- თებერდის ნაკრძალში აკლიმატიზირებული ალტაური ციყვის (Sciurus algaris Serebr) რაოდენობრივი აღრიცხვა / დ.მელაძე -- საქართველოში გავრცელებული გარეული ღორისა და სვანური შინაური პრიმიტიული ღორის კრანიოლოგიური შესწავლისათვის / / პ.ხელაძე -- ზოგიერთი ცნობა შავი ზღვის ორაგულის განვითარების შესახებ / ლ.ნათაძე -- ვაზის ლოკოკინის ცენტრალური კოორდინაციის ბუნების შესახებ / მ.გოგავა -- აგზნებისა და შეკავების პროცესების შესწავლა მდინარის კიბოს მარწუხის ნერვ-კუნთის პრეპარატში / თ.ონიანი -- აბრეშუმის ჭიის ზრდა-განვითარების თავისებურებანი გრენის ინკუბაციის ცვლად ტემპერატურულ პირობებში / ი.ახალაია-- ზოგიერთი მონაცემი კორელაციურ კავშირებზე ქართულ ცხვარში / გ.საგინაძე -- ლისი ტბის ზოოპლანქტონი / ლ.კუტუბიძე და სხვა-- ეპითელის ფუნქციური ცვლილებები შარდის ბუშტის ავსების და დაცარიელების დროს / ა.ლეჟავა -- ქართული ჯიშის ცხვრის მატყლის სიხშირის შესწავლა / გ.პაპალაშვილი -- ექსტროპირებული შარდის ბუშტის ეპითელის რეაქტიული ცვლილებები / ა.ლეჟავა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ბიოლოგია
ეკონომიკა > პოლიტეკონომია
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cam a2200205Ka 4500
00169102
003GUL
00520180717112323.0
035 . ‡a(GUL)68995
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi%20127/kecxoveli_shromebi_70_1/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
0800 . ‡a001:
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
1102 . ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24510. ‡aსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ‡nტ. 70 / ‡cრედაქტორი: ნ. კეცხოველი; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
24611. ‡aТруды Тбилисского гос. университета им. Сталина
260 . ‡aთბილისი : ‡bსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , ‡c1959.
300 . ‡a326[1] გვ.
4900 . ‡aბიოლოგიურ მეცნიერებათა სერია : ‡v1
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
50500. ‡tკავკასიის სოჭის ზოგიერთი ბიოლოგიური თავისებურების საკითხისათვის / ‡rვ.მირზაშვილი -- ‡t გვარ Acer L-ის ორი ახალი სახეობა დასავლეთ საქართველოდან / ‡rქ.გაჩეჩილაძე -- ‡tთბილისის ყოფილი მლაშე ტბების ტაფონის მცენარეულობა / ‡rა.ერქომაიშვილი -- ‡tმასალები ლისის ტბის კაჟოვან წყალმცენარეთა შესწავლისათვის/ ‡rთ.ჯიბლაძე -- ‡tჭაობის ზოგიერთი მცენარის ფესვთა სისტემა ანატომიური და ორგანოგრაფიული აღნაგობის შესწავლისათვის/ ‡rელ.მახარაშვილი -- ‡tცენტრალური კავკასიონის აღმოსავლეთ ნაწილის ბრიოფლორა / ‡rი.დილევსკაია -- ‡tმზესუმზირისა და მიწავაშლის ნამყენების დახასიათებისათვის / ‡rქ.ცხაკაია დასხვა -- ‡tმასალები მთიბავების (Opiliones) სახებრივი შედგენილობისა და გავრცელების შესწავლისათვის საქართველოში / ‡rთ.მხეიძე-- ‡tბათუმისა და ქედის რაიონების მტკნარი წყლის მოლუსკთა გამოკვლევა / ‡rგრ.ჯაველიძე -- ‡tთებერდის ნაკრძალში აკლიმატიზირებული ალტაური ციყვის (Sciurus algaris Serebr) რაოდენობრივი აღრიცხვა / ‡rდ.მელაძე -- ‡tსაქართველოში გავრცელებული გარეული ღორისა და სვანური შინაური პრიმიტიული ღორის კრანიოლოგიური შესწავლისათვის / / ‡rპ.ხელაძე -- ‡tზოგიერთი ცნობა შავი ზღვის ორაგულის განვითარების შესახებ / ‡rლ.ნათაძე -- ‡tვაზის ლოკოკინის ცენტრალური კოორდინაციის ბუნების შესახებ / ‡rმ.გოგავა -- ‡tაგზნებისა და შეკავების პროცესების შესწავლა მდინარის კიბოს მარწუხის ნერვ-კუნთის პრეპარატში / ‡rთ.ონიანი -- ‡tაბრეშუმის ჭიის ზრდა-განვითარების თავისებურებანი გრენის ინკუბაციის ცვლად ტემპერატურულ პირობებში / ‡rი.ახალაია-- ‡tზოგიერთი მონაცემი კორელაციურ კავშირებზე ქართულ ცხვარში / ‡rგ.საგინაძე -- ‡tლისი ტბის ზოოპლანქტონი / ‡rლ.კუტუბიძე და სხვა-- ‡tეპითელის ფუნქციური ცვლილებები შარდის ბუშტის ავსების და დაცარიელების დროს / ‡rა.ლეჟავა -- ‡tქართული ჯიშის ცხვრის მატყლის სიხშირის შესწავლა / ‡rგ.პაპალაშვილი -- ‡tექსტროპირებული შარდის ბუშტის ეპითელის რეაქტიული ცვლილებები / ‡rა.ლეჟავა.
61024. ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aბიოლოგია
65024. ‡aეკონომიკა ‡xპოლიტეკონომია
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
8101 . ‡aკეცხოველი, ნ., ‡eრედაქტორი
901 . ‡a69102 ‡b ‡c69102 ‡tbiblio

Additional Resources