Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета : ტ.109 / რედაქტორი: ნ.კეცსოველი; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ-109 +900001003639 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ-109 900001003632 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ-109 900001003633 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ-109 900001003634 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ-109 900001003635 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ-109 900001003636 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ-109 900001003637 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ-109 900001003638 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ-109 900001003640 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 237გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1965.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი მასალები ცენტრალური და აღმოსავლეთი კავკასიონის მინერალური წყაროების ალგოფლორის შესწავლისათვის / თ. ჯიბლაძე -- კუმისის ტბის ტაფობის მცენერეულობა / ა. ერქომაიშვილი -- ზოგიერთი საინტერესო სახეობა თბილისის მიდამოების ფლორაში / ა. ერქომაიშვილი -- ბოლნისიას რაიონში გავრცელებული სამკურნალო მცენარეები / ზ. შენგელია -- საქართველოს გარეული კომში / ა. კახაძე -- სიმინდის ნაქუჩის შინაგანი აგებულება / ქ. ცხაკაია და სხვა -- ზოგიერთი ვიტამინის დინამიკა ხორბალ კახი 8-ის მარცვალში / მ. ნადირაძე -- აზოტბაქტერით თესვისწინა დამუშავების გავლენა სიმინდის მარცვალში ვიტამინების შემცველობაზე / ნ. ჭიქაშუა -- თებერდის ნაკრძალში აკლიმატიზებული ალტაური ციყვის კოკციდიის შესწავლის შედეგები / დ. მელაძე -- აფხაზეთის ზოგიერთი მცირე ზომის წყალსატევის ტკიპების სახეობრივი შედგენილობის შესწავლისათვის / თ. მხეიძე -- გურიის მტკნარი წყლის მოლუსკების გამოკვლევა / გრ. ჯაველიძე-- შავი ზღვის ჰიდროლოგიური რეჟიმის გავლენა პლანქტონის ბესთონურ ლარვებზე / ვ. ანდღულაძე-- ჯანდარის ტბის ფიტოპლანქტონის სისტემატიკური შედგენილობის შესწავლისათვის / ვ. ტყეშელაშვილი-- კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის ზოგიერთი ტბის ზოოპლანქტონური ორგანიზმების თვისებრივი შედგენილობის შესწავლისათვის / ლ. კუტუბიძე -- საქართველოს ტბების ზოოპლანქტონის სისტემატიკური შედგენილობა და გავრცელება / ლ. კუტუბიძე -- მასალები მდინარე ჯუმის იხთიოფაუნის შესწავლისათვის / თ. პავლიაშვილი -- მდინარე ძირულას იხთიოფაუნის შესწავლისათვის / / პ. ხელაძე -- საქართველოს ძუძუმწოვართა ფაუნის ზოგადი დახასიათება / არჩ. ჯანაშვილი -- მხედველობითი ანალიზატორის ცენტრალური და პერიფერიული ნაწილის თანამიმართება ზოგიერთი, ქვეწარმავლის ემბრიონული განვითარების პროცესში / ლ. ნათაძე -- სხვადასხვა სახის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების გავლენა ზოგიერთი კულტურული მცენარის ზრდაზე / გ. პაპალაშვილი -- მაიონიზებელი რადიაციის გავლენა აბრეშუმის ჭიის სამეურნეო მნიშვნელობის ნიშნებზე / ი. ახალაია -- განსხვავებული ასაკისა და ხარისხის თუთის ფოთლის გავლენა აბრეშუმის ჭიის ზოგიერთ თვისებაზე / ქ. გოგინაშვილი -- ერთი და იმავე პირობით გამღიზიანებელზე მორიგეობით სხვადასხვაგვაროვან (კვებით და თავდაცვით) რეაქციათა გამომუშავება / ა. ბრეგაძე.
თემა: ფილოლოგია
ლიტერატურათმცოდნეობა
ენათმეცნიერება
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources