Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета : ტ.111 / რედაქტორი: ნ.ნაჭყებია; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.111 900001003614 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.111 900001003615 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.111 900001003616 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.111 900001003617 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.111 900001003618 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.111 900001003619 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.111 900001003620 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.111 900001003621 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.111 900001003622 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 325გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1965.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე რუსულ ენაზე.
სარჩევი გამოჩენილი მეცნიერი, პედდაგოგი და საზოგადო მოღვაწე ალ.ჯავახიშვილის შრომების ბილიოგრაფია (1902-1965).
მთიანი მხარეების რელიეფის ტიპებისა და ფორმების სისტემატიკიას სქემა / ალ.ჯავაჯიშვილი -- რღმული რღვევების შესახებ / ალ.ჯანელიძე -- მდ.ქსნისა და არაგვის ხეობების ქვემო ნაწილის შუაიურული ვულკანოგენი წყების პეტროგრაფია / ნ.სხირტლაძე -- კავკასიონის პალეოზოური გრანიტიოდების ნივთიერი შედგენილობის ზოგიერთ თავისებურებათა შესახებ / ო.ნადარეიშვილი-- ეოცენური ნუმულიტიდები სოფ. წინწყაროს მიდამოებიდან / ნ.მრევლიშვილი -- საქართველოს ნავსადგურები (ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა) / ნ.ნაჭყებია -- ცივ-გომბორის ქედის რელიეფის მორფომეტრიული შესწავლისათვის / ვ.ჭეიშვილი -- ზემო იმერეთის პლატოს მოსწორებული ზედაპირები / გ.დევდარიანი -- აჭარა-იმერეთის ქედის გაყინვარების საკითხისათვის / შ.ცხოვრებაშვილი -- მდ. რიონის ტერასების მორფოლოგიისათვის რაჭის ფარგლებში / ე.მ.წერეთელი -- ზემო სვანეთის ნიადაგები / მ.შევარდნაძე -- მთიანი მხარეების რელიეფის მორფოგრაფიული და მორფოგენეტური ტიპებისა და ფორმების სისტემატიკის სქემა / ალ.ჯავახიშვილი -- ჩრდილო-დასავლური იმერეთის რელიეფი / ა.თვალთვაძე -- თანამედროვე გეომორფოლოგიური პროცესები მდინარე ლიახვის აუზში / ც.მაისურაძე -- საქართველოას კარსტის გეოგრაფიული შესწავლილობის საკითხისათვის / შ.ყიფიანი -- საქართველოს სსრ ფიზიკურ-გეოგრაფიული მხარეების და ოლქების ძირითადი თავისებურებანი / მ.სანებლიძე -- ამურის აუზის მდინარეთა მინიმალური ჩამონადენი / ვ.გერმანიშვილი -- წყლისა და ჰაერის ტემპერარურების ურთიერთკავშირი დასავლეთ საქართველოს მდინარეების მაგალითზე / ო.ხმალაძე -- მდ.სუფსის აუზის მთა-ტყის ნიადაგები / მ.შევარდნაძე -- თბილისის საგარეუბნო ზონის სოფელთა ტიპოლოგიისათვის (გეოგრაფიული დახასიათება) / ნ.ნაჭყებია -- კარტოგრაფიული მეთოდი ეკონომიურ გეოგრაფიაში / ლ.კარბელაშვილი -- კოლხეთის სასოფლო დასახლებულ პუნქტთა ტიპოლოგიისათვის / ვ.გუჯაბიძე -- ქვემო იმერეთის ქალაქების კლასიფიკაცია / ვ.აბულაძე -- კოლექტორების დიაგენეზისა და ნავთობის ბუდობთა შექმნის პირობების შესახებ იმერეთის ქედის წინამთების შუა მიოცენურ ნალექებში / ა.ჩიქოვანი -- შუა ეოცენის მოცულობისა და ზედა საზღვრის საკითხისათვის / ნ.მრევლიშვილი -- სუფოზიის როლი თბილისის მიდამოების ტბების წარმოშობაში / ვ.ალფაიძე.
თემა: მეცნიერება.
გეოგრაფია-გეოლოგია.
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources