Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета : ტ.123 / რედაქტორი: ნ. კეცხოველი; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 13 of 13 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 13 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.123 900001003512 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.123 900001003513 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.123 900001003514 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.123 900001003515 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.123 900001003516 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.123 900001003517 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.123 900001003518 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.123 900001003519 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.123 900001003520 Stacks ხელმისაწვდომია -
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა (პირველი დარბაზი) 001: 900000943792 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 369გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1968.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე რუსულ ენაზე.
სარჩევი ბოლნისის რაიონის ალგოფლორა / თ.ჯიბლაძე -- ბოლნისის რაიონის მიკროფლორა / ლ.ყანჩაველი და სხვა -- ბოლნისის რაიონის ხავსები / ი.დილევსკაია -- ბოლნისის რაიონის საკვები მარცვლოვნები / ტ.მენთეშაშვილი -- ბოლნისის რაიონის ზღმარტლის სისტემატიკურ-ეკოლოგიური მიმოხილვისათვის / ზ.შენგელია -- ბოლნისის რაიონის მცენარეული საფარი / ა.კახაძე -- ბოლნისის რაიონის შინდის,მაყვლისა და ჟოლოს შესწავლისათვის / ქ.სანაძე -- ბალამწარა ბოლნისის რაიონში / ლ.ალოევა -- ბოლნისის რაიონში გავრცელებული პანტების შესწავლისათვის / ქ.გაჩეჩილაძე -- ბოლნისის რაიონის კვრინჩხი / მ.მუშკუდიანი -- ბოლნისის რაიონის ტყემალი / ვ.ინგოროყვა -- ბოლნისის რაიონის სათიბ-საძოვრის ზოგიერთი საკვები პარკოსანი მცენარე / ალ.ერქომაიშვილი -- ქობულეთის ჭაობის მცენარეულობის მიმოხილვა / ალ.ერქომაიშვილი -- საქართველოს ზოგიერთი ხორბლის ფოთლის ანატომიური აგებულება / ე.მირიანაშვილი -- ამილაზისა და კატალაზის აქტიურობა და ასკორბინის მჟავას შემცველობა სიმინდის მარცვალში სხვადასხვაგვარად შენახვისას / ქ.ცხაკაია და სხვა -- ნახშირწყლებისა და აზოტოვან ნივთიერებათა შემცველობის მერყეობა სიმინდის მარცვალში სხვადასხვა ხერხით შენახვისას / ქ.ცხაკაია და სხვა -- საქართველოს ფაუნის დაცვა / ა.ჯანაშვილი -- ტყიბულის რაიონში გავრცელებული არაქნიდების გამოკვლევა / თ.მხეიძე -- სიმინდის კულტურის მავნე ენტომოფაუნის შესწავლისათვის იმერეთის პირობებში / ზ.ჯაში -- სამტრედიის რაიონის მტკნარი წყლის მოლუსკების გამოკვლევა / გრ.ჯაველიძე -- დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკული ზონის ზოგიერთი ტბის პლანქტონის შესწავლისათვის / ლ.კუტუბიძე -- საქართველოს ტბების ზოოპლანქტონის შესწავლის ისტორიისათვის / ლ.კუტუბიძე -- გეგეჭკორის რაიონის ორნითოფაუნის შესწავლისათვის / დ.ზარქუა -- მდინარე ჭოლოკის იხთიოფაუნის ქალას თაღის ფორმირებისათვის ზოგ ხერხემლიან ონტოგენეზში / ლ.ნათაძე -- ემოციური აგზნების გავლენა ძაღლების კვებით პირობით რეაქციებზე / ა.ბრეგაძე -- ემოციური რეაქციების შესწავლა ცხოველებზე დიდი ტვინის ჰემისფეროების ქერქის სხვადასხვა ნაწილების ამოკვეთის შემთხვევაში / ა.ბრეგაძე -- ვაზის ლოკოკინის ცენტრალური კოორდინაციის ბუნების შესახებ / მ.გოგავა -- აერობულობის გავლენა ნერვ-კუნთოვან გადაცემაზე / ნ.ალექსიძე -- აბრეშუმის ჭიის ჩანასახის განვითარებაზე ტემპერატურის და მაიონიზებული რადაციის კომბინირებული მოქმედების თავისებურებათა შესწავლისათვის / ი.ახალაია.
თემა: ბიოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources