Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : ტ.B2(140) : ჰუმანიტარული მეცნიერებანი / მთავარი რედაქტორი: შ. ძიძიგური; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 11 of 11 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 11 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/B2 ტ.(140) 900001003356 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/B2 ტ.(140) 900001003357 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/B2 ტ.(140) 900001003358 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/B2 ტ.(140) 900001003359 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/B2 ტ.(140) 900001003360 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/B2 ტ.(140) 900001003361 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/B2 ტ.(140) 900001003362 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/B2 ტ.(140) 900001003363 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/B2 ტ.(140) 900001003364 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 001: თ-40 არმენოლოგია 900001782697 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 260 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1971.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ეძღვნება ვ.ი.ლენინის დაბადების 100 წლისა და გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის 20 წლისთავს.
სარჩევი В.И.Ленина и униврситетская реформа в советском государстве / С.М.Джорбенадзе -- Ленинизм и молодёжь / В.И.Карумидзе -- Диалектика в природном и человеческом бытии / З.М.Какабадзе -- Концерн Тиссена и его влияние на политику германского империализма по отношению к Грузии / Х.Бенекештеин -- Проблемы колониализма и неоколониализма в кривом зеркале западногерманской историографии / Н.И.Киквадзе -- Стратегия и тактика Германской монополитической буржуазии в борьбе между империализмом и социализмом / Д.Фрике -- Политические взгляды Ульриха фон Гуттена / Г.М.Куталия -- Единая основа древнегрузинского и европейского музыкального строя / В.А.Гвахариа -- К определению номинальных функций в тексте " Мокцеваи картлисаи" / Г.Печ -- Антропологическо-эволюционистические аспекти в современной теории языка / Г.Шпицбардт -- Имелись ли сонанты в общедагестанском проязыке ? / Г.Фенрих -- Временная структура поля в сюжете рассказа / Г.Т.Маргвелашвили -- Структурно-этимологические разыскания / Ф.Г.Эртелишвили -- Об одном древнееврейском слове в "Абдулмесиани" / М.А.Шанидзе -- К этимологии термина "фазис" / Р.В.Гордезиани -- К вопросу о способах передачи дебитива (vajadzidas izteiksme, долженствовательное наклонение) латышских глаголов на Грузинский язык / У.Д.Сахлтхуцишвили -- Способы передачи латышского абсолютива (divdabja teiciens) на грузинский язык / Дж.В.Силагадзе -- Молодой Томас Манн и Ницше / Н.М.Какабадзе -- Гёте об отношении своего Фауста к прекрасной Елене / О.Г.Джинория -- Некоторые особенности метода "потока сознания" Джеймса Джойса / Н.А.Киасашвили -- Философия мысли древней Индии и Китая в романе Германа Гессе "Игра в Бисер" / Р.Г.Каралашвили -- Ленинская критика буржуазно-реформистских и ревизионистских экономических теорий и современность / Г.Д.Чануквадзе -- Советская конференция по классической филологии / И.Ирмшер.
IV საკავშირო კონფერენცია კლასიკური ფილოლოგიის პრობლემებზე -- VI საკავშირო კონფერენცია ირანული ფილოლოგიის პრობლემებზე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources