Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : B 4(143) : ჰუმანიტარული მეცნიერებანი / მთავარი რედაქტორი: შ. ძიძიგური; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.B 4 143 900001003330 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.B 4 143 900001003331 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.B 4 143 900001003332 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.B 4 143 900001003333 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.B 4 143 900001003334 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.B 4 143 900001003335 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.B 4 143 900001003336 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.B 4 143 900001003337 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/ტ.B 4 143 900001003338 Stacks ხელმისაწვდომია -
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 001: თ-40 არმენოლოგია 900001782701 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 226 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1972.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი თავისუფალ ხალხთა დიადი ძმური კავშირი / კ.წერეთელი -- საქართველოს მრეწველობა სოციალისტური ინდუსტრიალიზაციის დაწყების წინ / დ.ჯიბლაძე -- საქართველოს მრეწველობის მუშები კომუნიზმის გაშლილი მშენებლობის პერიოდში (1959-1965 წწ.) / ბ.ბაქრაძე -- აფხაზთა სამეფოს წარმოშობის დროისა და პირობების შესახებ / შ.ბადრიძე -- სატომთაშორისო ურთიერთობანი სამხრეთ საქართველოსა და მთიან ყირიმს შორის ძვ. წ. ათასწლეულის I ნახევარში / გია ავალიშვილი -- ზმნისწინებისა და თანდებულების ურთიერთობის საკითხისათვის ქართულ ენებში / ნია აბესაძე -- შენიშვნები პირველი ქართული პერიოდული ორგანოს "საქართველოს გაზეთის" ენის შესახებ / ოთარ ურიდია -- ინდიკატორები ტოპონიმებში / ფიქრია მაკალათია -- დიალექტიზმების ძიების საკითხისათვის ძველი ქართული ენის ძეგლებში / მანანა მელიქიშვილი -- ანტითეზის სტრუქტურის საკითხისათვის / ნანა მოსაშვილი -- ტყუენ-/ტყვევ-ფუძის ზანური ვარიანტისათვის / ამბაკო ჭკადუა -- ძველი ქართული სალიტერატურო ენისგან განსხვავებული სინტაქსური მოვლენები სულხან-საბა ორბელიანის თხზულებებში ("სიბრძნე სიცრუისა","მოგზაურობა ევროპაში" ) / დავით გეწაძე -- მეტაფორის კოდირებისა და დეკოდირების საკითხისათვის / ნატალია ბასილაია -- სახე (ცნების გაგებისა და ტერმინის ბიოლოგიურ ასპექტში სწორად ხმარებისათვის) / რევაზ ჟორდანია -- ნესტანის ცხრა და შვიდი ცა / ელგუჯა ხინთიბიძე -- ლესია უკრაინკა საქართველოში / ოთარ ბაქანიძე -- გაზეთი "ნოვოე ობოზრენიე" და ქართული ენის სწავლების პრინციპები / ნელი გოგოტიძე -- ფაუსტური პრობლემისათვის გოეთეს "ფაუსტის" ელენეს ეპიზოდში / გრიგოლ ხავთასი -- საბჭოთა საქართველოს ინდუსტრიული ბაზის შექმნა (1921-1940 წწ. / ნიკო ტყეშელაშვილი -- ტუნგის კულტურა, მისი ნაყოფის კომპლექსური გამოყენება და მისი პროდუქციის სახალხო-მეურნეობრივი მნიშვნელობა / ივსიხი მუჯირი -- შენიშვნები რუსთველის ბიოგრაფიის საკითხებზე / ალექსანდრე ბარამიძე -- ინვერსიის სტილისტური დანიშნულებისათვის (ვაჟა-ფშაველას "სტუმარ-მასპინძლის"მაგალითზე)/ შუქია აფრიდონიძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი.
ისტორია,არქეოლოგია.
ენათმეცნიერება, ლიტერატურათმცოდნეობა.
ეკონომიკა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources