Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 5

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე = Bulletin of Akaki Tsereteli state university : № 2 / მთავარი რედაქტორი: ავთანდილ ნიკოლეიშვილი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიკოლეიშვილი, ავთანდილ, მთავარი რედაქტორი. (ავტორობით). აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8441/2013/№2 900001659908 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 2233-3711
  • ფიზიკური აღწერილობა: 332გვ.
  • გამომცემლობა: ქუთაისი : აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2013.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
სარჩევი ფორთოხლის სელექცია ყინვაგამძლეობის გადიდებასა და ნაყოფების ადრემწიფადობაზე / ვახტანგ ქობალია -- მწვანე ჩაის ფენოლური ნაერთების გავლენა ქერის ალაოს პეროქსიდაზას აქტივობაზე / მაყვალა ფრუიძე და სხ. -- ოთხმწკრივიანი სასოფლო-სამეურნეო მანქანის ზოლურად სახნავი კომბინირებული მუშა ორგანო / ალბერტ სამადალაშვილი -- სოციალური ქსელების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები / ელზა ბიწაძე -- საკონტროლო წერტილების ინტერვალის ოპტიმიზაცია მტყუნების გამოვლენის სისტემის პარამეტრების გათვალისწინებით / აკაკი ძნელაძე -- საკვებ-სამკურნალო ბალზამების მიკროელემენტური შემადგენლობის განსაზღვრა და კონტროლი ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსით / თამარ ცქიფურიშვილი და სხვა -- ერთღერძიანი მიასაბმელის რხევების რიცხვითი გაანგარიშება MATHCAD-ის სისტემაში / ომარ კიკვიძე და სხვა. -- საქართველოს საერთაშორისო (სატრანზიტო) გზის მინაკვეთის ექსპერიმენტალური კვლევა / ფრიდონნ გოგიაშვილი და სხვა -- არმირებული ხის კოჭები / ამირან გრძელიშვილინ და სხვა -- მიკრომაქოიან საქსოვ დაზგებზე მისაქსელის ძაფის გატარების პროცესის გაუმჯობესება / ემირ ბაკურაძე და სხვა -- საქართველოს მოსახლეობის (ქალები) ზომითი ტიპოლოგიის აგების პრინციპები / ნინო დოლიძე და სხვა -- დინამიკაში ადამიანის ზომითი ნიშნების მნიშვნელობათა განსაზღვრის ხელსაწყო და მეთოდიკა / მერაბ დათუაშვილი და სხვა -- ქსოვისათვის სელის ქსელის ნართის მომზადების ტექნოლოგიური პროცესების შეკვეცის კვლევა / ომარ ფურცხვანიძე და სხვა -- ელექტრომემბრანული პროცესების მათემატიკური მოდელირება გრავიტაციული კონვექციის გათვალისწინებით / შოთა რუხაძე და სხვა -- დირიხლეს ამოცანის გადაწყვეტის გამოკვლევა არაწრფივი თბოცვლის სტაციონალური რეჟიმის დისპერსიულ ფენაში თბური გამოსხივების გათვალისწინებით / თეიმურაზ სურგულაძე და სხვა -- შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის ატმოსფეროს შასაძლო დაბინძურების რიცხვითი მოდელირება / ალექსანდრე სურმავა და სხვა-- მახლობელ არეთა კვაზიკონფორმულად ამსახავი ფუნქციის სასაზღვრო მნისვნელობების შეფასების შესახებ / ერეკლე ჯაფარიძე და სხვა -- ექსპერიმენტის დაგეგმვის სტრატეგიული და ტაქტიკური ტექნოლოგიის იმიტაციური მოდელირება / ავთანდილ ბარდაველიძე და სხვა -- სამგანზომილებიან ზედაპირთა აღჭურვის შესახებ E 4 არასაკუთრივ ჰიპრსიბრტყეში / რაჟდენ ხაბურძანია-- ტემპერატორის ფაქტორის გავლენა სითხე-აირის სისტემის რეზონანსულ ვიბრაციულ შერევაზე / მურად ბეროძე და სხვა -- იმერეთში გავცელებულ ქერცლფრთიანების ზეოჯახ აბრეშუმქსოვებისებრთა (LEPLDOPTERA,BOMBYCDOIDERA) მავნე სახეობები / ნატალია მანდარია და სხვა -- ეროვნული ურთიერთობის საკითხისათვის პოსტსაბჭოურ საქართველოში / ოთარ ჭუმბურიძე -- ფარისებრი ჯირკვლის ადენომების კლინიკის,დიაგნოსტიკისა და ქირურგიული მკურნალობის საკითხები / ბორის ჩაკვეტაძე -- წყლულოვანი ეტიოლოგიის მწვავე დუოდენალური სისხლდენის მკურნალობა ხანდაზმულ ასაკში/ ომარ ღიბრაძე და სხვა -- მსხვილი ნაწლავის დაზიანება ღვიძლის ციროზების დროს / ლაგი გვეტაძე -- ქუთაისის სტუდენტთა კონტიგენტში სტომატოლოგიური სტატუსის და პირის ღრუს ინდივიდიალური ჰიგიენის დონის შესახებ/ ლიანა ტორონჯაძე -- ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ეკოლოგიურ ფაქტორთა გავლენა ადამიანის კბილყბოვან სისტემაზე / თეიმურაზ ადეიშვილი და სხვა -- კვლავ "უნაგირას მთის" ლოკალიზაციისათვის / კახაბერ ქებულაძე და სხვა -- მიხეილ ჯავახიშვილის პუბლიცისტიკის ენობრივი თავისებურებანი (1903-1907)/ ლეილა აბზიანიძე და სხვა -- სახელის მრავლობითის წარმოების ერთი განსაკუთრებული შემთხვევისათვის / რეუვენ ენობი და სხვა -- ლევან გოთუას მხატვრული ოსტატობის ზოგიერთი საკითხი / ნატო გულუა -- ლეო ჭეიშვილი-სამხრეთ ამერიკაში მოღვაწე უცნობი პოეტი და მეცნიერი / მარიამ მარჯანიშვილი -- საკლარულის დესაკრალიზაცია მიხეილ ჯავახიშვილის საჭოთა პერიოდის პროზაში / მანანა ჭიჭინაძე -- ქართველები და კავკასიის ხალხები ორჰან ფამუქის რომანში "მე წითელი მქვია" / ნაზი ხელაია -- ოთარ ჩხეიძის რომანის "ნაკრძალი" ენობრივ-მხატვრული ხიბლი / გია ხოფერია / ინტერდიციპლინარულობის პარადიგმული სტრუქტურა და ტექსტის ურთიერთმიმართების პრობლემა ვერბალური დიკურსით წარმოდგენილ კულტურულ სივრცეში / ეკატერინე ჯულაყიძე -- "უმრავლესობისა" და "რჩეულთა" პრობლემა ჯონ ფაულზის რომანში "კოლექციონერი" / თამარ კობეშავიძე -- სტივენ დედალოსი და მხატვრული სახის აგების ნოვატორობა ჯოისის "ულისეში" / ელისო ფანცხავა -- შერვუდ ანდერსონის როლი ამერიკული ნოველის განვითარებაში / ნათია ქვაჩაკიძე -- მეტაფორის გამოყენების თავისებურებები ფრანგულ და ქართულ პოლიტიკურ დისკუსიებში / ქრისტინა ადეიშვილი -- სინოფსიის საკითხისათვის / ანა არველაძე და სხვა.
თემა: მეცნიერება.
გეოგრაფია.
ბიოლოგია.
ეკონომიკა.
ენათმეცნიერბა.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
ბიოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 5

Additional Resources