Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени госудорственного университета : A 3(144) : ფიზიკა-მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი / მთავარი რედაქტორი: ა. ხარაძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/A3 ტ.144 900001003321 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/A3 ტ.144 900001003322 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/A3 ტ.144 900001003323 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/A3 ტ.144 900001003324 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/A3 ტ.144 900001003325 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/A3 ტ.144 900001003326 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/A3 ტ.144 900001003327 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/A3 ტ.144 900001003328 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1972/A3 ტ.144 900001003329 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 250 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1972.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი ქართული გეოლოგიური სკოლის დამაარსებელი / ა.ა.ჩიქოვანი -- ფიქსიზმი და ევოლუცია / ა.ი.ჯანელიძე -- საქართველოს ხადუმი და მისი ასაკი / ი.ბ.კაჭარავა -- ხმელთაშუა ზღვის გეოსინკლინის კავკასია-ყირიმის უბნის მაგნიტიზმისა და მეტალოგენის ძირითადი თავისებურებანი / გ.ს.ძოწენიძე და სხვა -- საქართველოს ტყის ყომრალი ნიადაგების შესახებ / მ.ნ.საბაშვილი -- გეოლოგიის როლის შესახებ გეომორფოლოგიაში / ა.ლ.ცაგარელი -- საქართველოს სამხედრო გზის შუაიურული ნალექების ლიტოლოგიისათვის / ნ.ი.სხირტლაძე -- კალიუმის იზოტოპური შედგენილობის ვარიაციების შესახებ / მ.მ.რუბინშტეინი,მ.ნ.კავილაძე და სხვა -- ბუნებრივი და სინთეზური ერიონტის შესახებ / გ.ვ.გვახარია და სხვა -- კარტოგრაფიის შემეცნების საგნის შესახებ / ა.რ.ასლანიკაშვილი და სხვა -- ალაზნის ველის სოფლები / ნ.ვ.ნაჭყებია -- ლიროლეპისიანი მერგელების საკითხისათვის / ნ.ი.მრევლიშვილი -- ოროტიპული მხარეების სტრუქტურულ-ფორმაციული დანაწევრების პრობლემისათვის / ა.ა.ჩიქოვანი -- საქართველოს ბელტის კრისტალური სუბტრატის ფორმირების მთავარი ეტაპები / პ.თ.კოლასონია -- სამხრეთ-დასავლეთ აჭარის პალეოგენური მაგმური კომპლექსი / გ.ს.ზაქარიაძე და სხვა -- მესხეთის ნიადაგები / მ.გ.შევარდნაძე -- თბილისის მიდამოების ტერასებზე მორფოლოგიური დაკვირვების ზოგი შედეგი / ვ.ს.ალფაიძე -- გვარ conuIus-ის ზოგი წარმომადგენელი საქართველოს ზედა ცარციდან / გ.ს.ღონღაძე -- ნუმულიტური ზონების საკითხისათვის / ნ.ი.მრევლიშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ფიზიკა-მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი
ბიოლოგია.
გეოლოგია.
მათემატიკა.
ფიზიკა.
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources