Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 10

სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა კრებული: (XX საუკუნის ქართული ემიგრაციის ისტორიიდან) / რედაქტორები: რუსუდან ნიშნიანიძე, როსტომ ჩხეიძე.

ნიშნიანიძე, რუსუდან, რედაქტორი. (ავტორობით). ჩხეიძე, როსტომ, რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ (II) 325.2 ს-90 900000921193 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ (II) 325.2 ს-90 900000938728 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ (II) 325.2 ს-90 900000945899 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 9789941122057
  • ფიზიკური აღწერილობა: 191 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: უნივერსალი, 2008.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი ერთი ეროვნული მსოფლხატის შესახებ XX ს. ქართულ ემიგრანტულ ლიტერატურაში = ზაალ ჩხაიძე / პირველი ქართველი წამყვანი = მაია გულედანი, შალვა ურიადმყოფელი / ფროსტის ერთი ლექსის გიორგი გამყრელიძისეულ თარგმანზე 1963 წელს ვაშინგტონში გამოცემული კრებულიდან = მარიამ ქობალია/ ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავალი - ფაჰრეთინ ჩილოღლუ (ფარნა ჭილაძე) და მისი კრებული "სასაზღვრო ფიქრები" = ნესტან მამუჭაძე / "სამშობლოს ხილვით მშიერი" (შალვა ამირეჯიბის ემიგრანტული პერიოდის პუბლიცისტიკა) = მაია თუთბერიძე / სიონის ტაძრის საკურთხევლის გადასაფარებლის ისტორია = მზია კაპანაძე / ემიგრანტი-წმინდანი = თამთა გრიგოლია / ვაშინგტონში გამოთქმული ერთი ლიტერატურული მოსაზრება = სალომე ნანავა / ჟურნალი "ახალი ივერია" და მისი ადგილი ქართულ ემიგრანტულ ჟურნალისტიკაში = იამზე ერქომაიშვილი / ქართული სათვისტომო პარიზში 20-30-იან წლებში = თამარ ჩაჩავა / ქართველი სტუდენტები ემიგრაციაში (20-30-იანი წლები) = ნათია კოდელაშვილი / მიხეილ ჯავახიშვილი და ორი ქართველი ემიგრანტი = მარინე გოგნელაშვილი / თამარ პაპავას "ისტორიული სახეები" = ვანდა რიჟამაძე / გენერალი გიორგი კვინიტაძე = მადონა ხაჭაპურიძე / გუჯი = ანი გიორგაძე / სიმონ ბერეჟიანის დაუმთავრებელი რომანის, "ბიცოლას", მცირე ენობრივი მიმოხილვა = ნათია ფურცელაძე / ქაიხოსრო (ქაქუცა ჩოლოყაშვილი) = გივი ბარამიძე / ქაქუცა ჩოლოყაშვილი - "საქართველოს ბოლო დროის ლეგენდა" = ნუნუ ბალავაძე / გრიგოლ რობაქიძე- პოლიტიკური პორტრეტები: ლენინი, სტალინი = გიორგი ასტამაძე / გრიგოლ რობაქიძე და ადოლფ ჰიტლერი (მითი და სინამდვილე) = დიმიტრი სილაქაძე / გრიგოლ რობაქიძისა და კონსტანტინე გამსახურდიას სახისმეტყველებითი ურთიერთობანი = ლელა კოტორაშვილი / "ჩაკლული სული - ემიგრანტული რომანი და მისი კინოვერსია = ნაზი ნატროშვილი / გრიგოლ რობაქიძის რომანი "ჩაკლული სული" სალიტერატურო კრიტიკის ფურცლებძე = ნინო ხიდიშელი / გრიგოლ რობაქიძე უცხოელ მოაზროვნეთა შეფასებით = სოფიკო ძნელაძე.
თემა: ქართული ემიგრაციის ისტორია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 10

Additional Resources