Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 8

ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები : ფილოლოგია : № 1 / რედაქტორები: ეკა დუღაშვილი, გიორგი ალიბეგაშვილი; საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ -875/2013/№1 900001661867 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ -875/2013/№1 900001661868 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ -8469/2013/№1 900001661866 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001661869 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001661870 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 2298-0784
  • ფიზიკური აღწერილობა: 277[1]გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : უნივერსალი , 2013.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.16-17, გვ.27, გვ.40, გვ.53-54, გვ.67, გვ.75-76, გვ.92-93, გვ.110-111, გვ.122-123, გვ.139-140, გვ.170-172, გვ.186, გვ.192, გვ.205-206, გვ.211-212, გვ.230, გვ.238, გვ.244, გვ.248-249, გვ.261, გვ.274.
სარჩევი საქართველოს ზნეობანის პრობლემატიკისათვის / სოფიკო გვარამაძე -- კეთილშობილი რაინდი "ამირანდარეჯანიანსა" და "ვეფხისტყაოსანში" / ეკატერინე გოგიაშვილი -- ბიბლიური საფუძვლები ქართული კულტურისა / მარიამ ჭუჭულაშვილი -- მამულისა და თავდადებულის საგალობელი / თამარ გელიტაშვილი -- გზის პარადიგმა გრიგოლ რობაქიძის რომანში "ჩაკლული სული" / ნანა თედორაია -- კონფლიქტის პარადიგმა გურამ გეგეშიძის "ეშმაკის მოსახვევში" / ნონა კევლიშვილი -- გურამ დოჩანაშვილი "სამოსელი პირველი". დომენიკო - უძღები შვილი / მაია მენთეშაშვილი -- სანავარდოს ქრონოტოპი / ნატო ონიანი -- გალაკტიონ ტაბიძის მისტიკური სამყარო / თამარ სამსონიშვილი -- ნოეს მხატვრული მოდელი ოთარ ჭილაძის რომანში "ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან" / მაია მენთეშაშვილი -- დემნა შენგელაიას "სანავარდოს" მსოფლმხედველობრივ-კულტურული წანამძღვრები / ნატო ონიანი -- "ჰამლეტი"-ს ანტონ ფურცელაძისეული ქართული თარგმანი / მარიამ გოგილაშვილი -- პლატონისეული სიყვარულის ფილოსოფია და უილიამ შექსპირის სონეტები / მაია ნატროშვილი -- გალაკტიონ ტაბიძის "სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში" / თინათინ ასათიანი -- არაექვივალენტური ლექსიკის თარგმნის ზოგიერთი თავისებურება კ. გამსახურდიას რომანის "დიდოსტატის მარჯვენა" ინგლისურ და რუსულ თარგმანებში / ცისანა ანთაძე -- მხატვრული თარგმანის ერთი თავისებურებისთვის (ჯიბრან ხალილ ჯიბრანის "იესო, ძე კაცისა" ქართული თარგმანის მიხედვით) / მარინა მამულაშვილი -- პროზის და პოეზიის თარგმნის სპეციფიკა / ნათია ხარბედია -- ენათშორისი ომონიმები და პარონიმები მარკეტინგულ ტერმინოლოგიაში / თეა ვეფხვაძე -- ნეოლოგიზმებიდან ბილინგვიზმამდე / მარიამ კილანავა -- ქართული ხალხური ზღაპრის სათაურის არქიტექტონიკა / ნანა ნათენაძე -- სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარების ისტორიიდან / ხატია შერაზადიშვილი -- ლინ კოფინის ორი ლექსის გია ჯოხაძისეული თარგმანი / ნინო ჯაგოდნიშვილი.
თემა: ფილოლოგია.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 8

Additional Resources