Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 8

სჯანი: ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში = Sjani : Journal of Literary Theory and Comparative Literature : № 16/ რედაქტორი: ირმა რატიანი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2015/№16 900001694096 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2015/№16 900001694097 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2015/№16 900001694098 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2015/№16 900001694099 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2015/№16 900001694100 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8494/2015/№16 900001694184 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001694101 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001694102 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001694103 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001694104 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-2514
  • ფიზიკური აღწერილობა: 308 გვ.
  • გამომცემლობა: [თბილისი]: [თსუ-ს გამ-ბა], 2015.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.:11, 23, 42, 53-54, 69-70, 88-89, 105-106, 127, 143-144157, 229, 257, 265-266.
სარჩევი ლიტერატურის თეორიის პრობლემები -- პოეტიკური პრაქტიკები -- ლიტერატურათმცოდნეობის ქრესტომათია -- ლექსმცოდნეობა -- ფილოლოგიური ძიებანი -- ინტერპრეტაცია -- კრიტიკული დისკურსი -- კულტურის პარადიგმები -- დებიუტი -- გამოხმაურება, რეცენზია -- ახალი წიგნები (მიამზადა გაგა ლომიძემ).
აგიოგრაფიული ციტატა / ივანე ამირხანაშვილი -- ქართული პოეტური მოდერნიზმის ინტერტექსტი / ირაკლი კენჭოშვილი -- რომანტიზმი; ტექსტი და კონტექსტი / გაგა ლომიძე -- რეალიზმის ლიტერატურული სკოლა და მისი ქართული მოდელი / ირმა რატიანი -- ქართული მოდერნიზმი როგორც ოქციდენტოცენტრიზმი (ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმის სოციო-კულტურული, ესთეტიკური და პოეტოლოგიური კონტექსტები)/ კონსტანტინე ბრეგაძე -- მუსიკალური თხრობის ვარიაციები ქართულ მოდერნისტულ რომანში / მაია ჯალიაშვილი -- ანტისაომარი რომანის ჟანრული მატრიცა და თანამედროვე ლიტერატურა / ეკატერინე გურდუზი -- ესთეტიკური აღქმის ასპექტები შუასაუკუნეებში / უმბერტო ეკო -- თეოდორე სტუდიელი ძველ ქართულ მწერლობაში / ლელა ხაჩიძე -- მირზა გელოვანის "დაბრუნებული" სონეტები და სხვა ლექსები / თამარ ბარბაქაძე -- ლიტერატურული ბაროკოს გეოგრაფია და ეროვნული თავისებურებანი / მაია ნაჭყებია -- მედეას არსის პრობლემატური საკითხები მითოსის ე.წ. ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ტრადიციით შესწავლის ჭრილში / ქეთევან ნადარეიშვილი -- "თავისი" და "სხვისი" ე.მ.რემარკის რომანში "დაბრუნება" და ვ.ნეკრასოვის რომანში "მშობლიურ ქალაქში" / ოლეგ პოხალენკოვი -- ლიტერატურული მოვლენის ეგზისტენციალური ასპექტი (ე.ჰემინგუე და ა.პ. ჩეხოვი) / ანატოლი ანდრეევი -- აღმასვლა სულიერებისაკენ ნიკოს კაზანძაკისისეულად (რომანი "ქრისტეს უკანასკნელი ვნება" მიხედვით)/ მილენა ლაზარიდი -- ავტორის პრობლემა გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებაში / მანანა კვაჭანტირაძე -- აკაკი გაწერელიას უცნობი წერილები / (პუბლიკაცია მოამზადეს ვ.ნიკიტინმა, ი.მოდებაძემ, მ.ტყეშელაშვილმა)-- სტივენ დედალოსი როგორც უფლისწულ ჰამლეტის "აჩრდილი" ჯოის "ულისეში /" ილია პაჭკორია -- "ნოსტალგიის" კონცეპტის მნიშვნელობათა განვითარებისათვის თანამედროვე კვლევებში / ელენე ჩხაიძე -- ვახტანგ კოტეტიშვილი / ნონა კუპრეიშვილი -- "სიძველის ბალასტი"/ ვახტანგ კოტეტიშვილი -- "ეპოქის შვილები"-თამაზ ვასაძის ლიტერატურულ-ფილოსოფიური ესეების კრებული / ქეთევან ნინიძე -- ლიბერალიზმის ქართული ველი / ინგა მილორავა -- ქართულ კალეიდოსკოპში დანახული დრამატული სურათები (ზაზა ფირალიშვილის "ქართული კალეიდოსკოპი") ზაზა აბზიანიძე.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 8

Additional Resources