Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета : ტ.114 / რედაქტორი: აკ. ურუშაძე; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 12 of 12 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 12 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი ვკ-251 900000931336 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.114 900001003590 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.114 900001003591 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.114 900001003592 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.114 900001003593 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.114 900001003594 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.114 900001003595 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.114 900001003596 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.114 900001003597 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1965/ტ.114 900001057442 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 379 გვ. : 1 ფოტო
  • გამომცემლობა: თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1965.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე რუსულ ენაზე.
საქართველოს სსრ მეც. აკადემიის წევრ-კორესპოდენტის პროფესორ ს.გ.ყაუხჩიშვილის დაბადების სამოცდამეათე წლისთავისათვის.
სარჩევი სიმონ ყაუხჩიშვილი, Curricuum vitae ს.ყაუხჩიშვილის სამეცნიერო შრომების სია / ა. ურუშაძე -- ისტორიათა და აზმათა დასაწყისი სტრიქონები / ა. შანიძე -- ამირანდარეჯანიანის ჟანრობრივი რაობის საკითხისათვის / ალ. ბარამიძე -- "ილიადის" მხატვრული ადგილები / პ. ბერაძე -- გარდამავალი დიალექტის საკითხისათვის სვანურში კილოების მონაცემთა მიხედვით / ვ. თოფურია -- მარკუს ტულიუს ციცერონი (ცხოვრება და შემოქმედება) / ა. ურუშაძე -- აკაკი წერეთლის პოემა "ბაგრატ დიდის" ისტორიული წყაროები და მათი გამოყენების ზიგიერთი თავისებურება / პ. კეკელიძე -- XII ს. ბიზანტიური რომანისა და XIII-XV სს. სარაინდო ეპოსის მიმართებისათვის / ა. ალექსიძე -- მეტათეზისის ერთი განსაკუთრებული შემთხვევა ძველ ქართულში / ი. იმნაიშვილი -- ილ.ჭავჭავაძე ნიკო ნიკოლაძის კრიტიკის შუქზე / მიხ.ზანდუკელი -- ქცევის საკითხისათვის ქართულში / ფ.ერთელიშვილი -- ილია ჭავჭავაძის ორი სიტყვა / ს.ხუციშვილი -- აკაკი-ლიტერატურის კრიტიკოსი (60-იანი წლები) ჯ.ჭუმბურიძე -- ჰიპოტაქსის წევრ-კავშირები და კავშირები მეგრულში / ნ.აბესაძე -- მი- და მო- წინდებულები ძველ ქართულში / ირ.ვეშაპიძე -- აბრევიატურების საკითხისათვის ქართულში / გ.წიბახაშვილი -- ეფრემ მცირის ფილოლიგიური მოღვაწეობის ერთი თავისებურების შესახებ / ე.ხინთიბიძე -- ილია ჭავჭავაძის "ივერია" (დაარსების ისტორია) / ნ.ტაბიძე -- ლიტერატურული რეპორტაჟი გაზეთსა და ჟურნალში / ივ.მჭედლიშვილი -- აკაკი წერეთლის ლექსის "განთიადის" ბულგარული თარგმანი / კ.მეშველიანი -- ძველი ქართული მწერლობის კერების ისტორიის ზოგიერთი საკითხისათვის (პროფ.შ.მესხიას რეცენზიის გამო) / ლ.მენაბდე -- აპოლონ როდოსელი,არგონავტიკა თარგმანი, შესავალი და შენიშვნები გრიგოლ ფილიმონის ძე წერეთლისა, თბილისი, 1964, 348გვ. / ა.სმოტრიჩი.
ს. ყაუხჩიშვილის სამეცნიერო შრომების სია.
თემა: ფილოლოგია.
ენათმეცნიერება.
ლიტერატურათმცოდნეობა.

Additional Resources