1. Bib ID# 186300
    Title: საქართველოს საზღვრები : ისტორიულად და თანამედროვე თვალსაზრისით განხილული / /
    Author: ჯავახიშვილი, ივ..
    Publication Info: სახელმწიფო სტამბა , 1919.
    Item Type: Language material

[ დაბრუნება ჩანაწერზე ]