1. Bib ID# 251614
    Title: თავდაცვის მინისტრმა რეზერვის ახალი, ანაზღაურებადი სისტემის დანერგვა დაანონსა //თბილისის უნივერსიტეტი:
    Author: დადიანი, თამარ.
    Publication Info: უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2018.
    Item Type: Language material

[ დაბრუნება ჩანაწერზე ]