1. Bib ID# 27354
    Title: კომკავშირის 15 წლის თავი: მოსამზადებელი მუშაობა უნივერსიტეტში // ბოლშევიკური კადრებისათვის
    Author: ქვარცხავა. ვ.
    Publication Info: 1933
    Item Type: Language material

[ დაბრუნება ჩანაწერზე ]