1. Bib ID# 41217
    Title: შევისწავლოთ და კრიტიკულად ავითვისოთ კლასიკოსების კულტურული მემკვიდროვება: ქართველ კლასიკოსების შესწავლისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის
    Author: აბზიანიძე, გ.
    Publication Info: 1934
    Item Type: Language material

[ დაბრუნება ჩანაწერზე ]