1. Bib ID# 43222
    Title: თვალთმაქცი სამკუთხედი უნდა დაისაჯოს //ბოლშევიკური კადრებისათვის: ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 10 დღიური ორგანო:
    Author: ცინცაძე, ლ.
    Publication Info: 1935
    Item Type: Language material

[ დაბრუნება ჩანაწერზე ]