1. Bib ID# 77346
    Title: სიტყვის ბგერითი მხარისა და მნიშვნელობის ურთიერთშესატყვისობა, როგორც მეხსიერების ინტენსიფიკაციის ფაქტორი:ფსიქოლოგია:
    Author: თევდორაძე, სოფიო.
    Publication Info: [გ.გ.], 2011.
    Item Type: Language material

[ დაბრუნება ჩანაწერზე ]